Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Papildoma 240 t žvejybos kvota 2011 m. NAFO 3LN rajone

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ( toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad yra galimybė skirti papildomą 240 t žvejybos kvotą 2011 m. NAFO 3LN rajone.

Kvota bus paskirta vadovaujantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440).

Žuvų išteklių naudotojas, pageidaujantis gauti papildomą žvejybos kvotą, komisijai pateikia:

  1. prašymą, kuriame nurodo :

1.1. žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;

1.2. žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;

1.3. prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

Prašymai papildomai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2011 m. balandžio 20 d. Žuvininkystės tarnybai adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., tel. (8 5) 239 1175, faksas (8 5) 239 1176.

Informacija tel.: (8 5) 2398 409.

Share iconDalintis