Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pakeistos Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklės

Informuojame, kad  2019 m. rugsėjo 25 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-528 pakeistos Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 3D-435 „Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (su dokumentu galima susipažinti čia).

Atkreipiame dėmesį į esminius pakeitimus:

Siekiant didinti žvejybos produktų atsekamumą, pakeistas taisyklių 7.3 punktas, kuriame nurodoma, kad visos žuvininkystės produktų partijos kiekvienai žuvies rūšiai atskirai būtų ženklinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnio reikalavimus. Primename, kad nuo  2019 m. gegužės 1 d. Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių III skyriaus reikalavimai taikomi:

  1. Strimelėms (Clupea harengus membras).
  2. Atlantiniams šprotams (Sprattus sprattus).
  3. Atlantinėms menkėms (Cadus morhua).

Pakeistas taisyklių 9 punktas: „Kai Lietuvos Respublikos žvejybos laivas iškrauna žvejybos produktus ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, žvejybos laivo kapitonas ar jo atstovas per 24 val. po pardavimo užpildo ir pateikia elektroninę pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymą ŽDIS arba per 48 val. po pardavimo persiunčia paštu arba kitais telekomunikaciniais įrenginiais Žuvininkystės tarnybai užpildytos pardavimo pažymos ir (ar) perėmimo deklaracijos kopiją arba kitą lygiavertį dokumentą. Pardavimo pažymą ir (ar) perėmimo deklaraciją pasirašo ir už joje pateiktų duomenų teisingumą atsako žvejybos laivo kapitonas ar jo atstovas“.

Remiantis šiuo punktu, pardavėjas, kuris LR laivais sužvejotus žvejybos produktus iškrauna ne Lietuvos uostuose, turi užpildyti ir pateikti Žuvininkystės tarnybai pirminio pardavimo pažymas.

Artimiausiu metu bus organizuojamas seminaras ūkio subjektams, kurio metu bus aptarti Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių pakeitimai. Informaciją dėl seminaro datos ir laiko paskelbsime vėliau.

Išsamiau – Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyr. specialistė Jurgita Grigaitienė, tel. (8 700) 14 922, el. p. [email protected].

Share iconDalintis