Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuotas posėdis dėl nuostolių uždraudus žvejoti menkes kompensavimo žvejams

2019 m. liepos 22 d. įsigaliojo Europos Komisijos reglamentas dėl draudimo iki 2019 m. gruodžio 31 d. Sąjungos žvejybos laivams žvejoti menkes rytinėje Baltijos jūros dalyje. Vadovaudamasi šiuo reglamentu, LR žemės ūkio ministerija parengė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ (toliau – priemonė) įgyvendinimo taisyklių projektą, kuriuo numatoma nuostolių kompensavimo tvarka verslinės žvejybos įmonėms, sustabdžiusioms menkių žvejybą.

Taisyklėse numatytos paramos gavimo sąlygos ir reikalavimai sukėlė aktyvias diskusijas tarp dokumento rengėjo ir žvejų. Atrankos kriterijai žvejams pasirodė sunkiai įgyvendinami, keliantys papildomų klausimų ir reikalaujantys atskiro išaiškinimo. Dėl to 2019 m. rugpjūčio 12 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos patalpose buvo organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo LR žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos atstovai ir žvejai.

Projekte numatyta, kad paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas, vykdantis verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kuris Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje (draudžiamuoju laikotarpiu laivas visiškai nežvejojo (iš jų ir nedraudžiamų žvejoti žuvų), arba, priekrantės žvejybos atveju, draudžiamuoju laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos veiklos jūroje (iš jų ir nedraudžiamų žvejoti žuvų).

Vienas iš kriterijų gauti kompensaciją – ūkio subjektas per paskutinius dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 120 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje. LR žemės ūkio ministerijos atstovė išaiškino, kad vertinant paraiškas, kurios bus pateiktos nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., bus skaičiuojamos 2017–2018 m. veiklos jūroje dienos, o vertinant paraiškas, kurios bus pateiktos kitais metais, bus skaičiuojamos 2018–2019 m. veiklos jūroje dienos.

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos įsipareigojo paviešinti oficialų ūkio subjektų sąrašą, kurie 2017–2018 m. veiklą jūroje vykdė 120 dienų ir yra tinkami būti pareiškėjais kompensacijai gauti.

Žvejų atstovas iškėlė klausimą dėl galimybės gauti kompensaciją ne tik laivo savininkams, bet ir visiems įgulos nariams, tokias sąlygas, esą, turi išsireikalavę Estijos ir Latvijos žvejai. Galimybė gauti išmokas dėl uždraustos žvejybos patirtiems nuostoliams kompensuoti sulaikytų žvejus įmonėse, skatintų lojalumą. LR žemės ūkio ministerijos atstovė pritarė pastebėjimui ir neatmetė galimybės šią veiksmų priemonę įtraukti į reglamentą, turint patikimus duomenis, iš kurių būtų galima apskaičiuoti, kiek dienų kiekvienas įgulos narys vykdė žvejybos veiklą jūroje.

LR žemės ūkio ministerijos atstovė akcentavo, kad prieš teikdami paraiškas žvejai turi gauti pažymą iš Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos, kurioje būtų visi reikalingi duomenys, siekiant įvertinti pareiškėjo tinkamumą gauti kompensaciją.

Share iconDalintis