Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuota Žuvininkystės tarnybos ir Baltijos jūroje žvejyba užsiimančių ūkio subjektų diskusija

Praėjusią savaitę, rugsėjo 24 d., Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizavo diskusiją su Baltijos jūroje žvejojančiais ūkio subjektais. Laikantis visų saugumo reikalavimų, dalyviams buvo sudarytos sąlygos diskusijoje dalyvauti fiziškai, atvykus į tarnybą, arba nuotoliniu būdu (per MS Teams).

Diskusijos metu buvo aptarti aktualūs žvejybos Baltijos jūros priekrantėje klausimai. Žvejai buvo informuoti apie kvotų Baltijos jūros priekrantėje panaudojimą. Rugpjūčio pabaigoje, įvertinus žvejybos limitų panaudojimą priekrantėje, buvo nustatyta, jog lašišų sugavimai pasiekė 94 proc. 2020 metams priekrantės žvejams skirtos lašišų kvotos. Vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, Žuvininkystės tarnyba, gavusi 60 proc. priekrantėje žvejojančių ūkio subjektų sutikimus, inicijavo kvotų apsikeitimą tarp priekrantės ir Baltijos jūros žvejybos įmonių. Priekrantei buvo pervesta 44 vnt. lašišų kvota, o Baltijos jūroje žvejojančioms įmonėms – 1,432 t menkių kvota. Susitikimo metu buvo susitarta, kad kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje bus skelbiama informacija apie žvejybos limitų panaudojimą.

Taip pat buvo aptartos žvejybos Baltijos jūroje kontrolės aktualijos: verslinės žvejybos įrankių naudojimas Baltijos jūros priekrantėje; artimiausiu metu įsigaliosiantys apribojimai ir draudimai;  lašišų ir šlakių atpažinimo požymiai. Diskusijos dalyviams pristatytas Žuvininkystės tarnybos sudarytas saugomų teritorijų Baltijos jūroje jūrlapis, kuriame nurodytos šių teritorijų koordinatės ir žvejybos apribojimai.

Diskusijos metu buvo pristatyta Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (ŽDIS) mobilioji programėlė (ŽDIS MOB APP) išorės naudotojams, kuri leis ūkio subjektams greičiau ir patogiau prisijungti prie darbinės platformos.

 

 

Share iconDalintis