Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojami mokymai dėl Europos Sąjungos kovos su nelegalia žvejyba reglamentų įgyvendinimo

Informuojame, kad š.m. lapkričio 17-18 d. Palangoje įvyks Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  (tolaiu – Žuvininkystės tarnyba) organizuojami mokymai dėl Europos Sąjungos kovos su nelegalia žvejyba reglamentų įgyvendinimo. Mokymuose dalyvaus Žuvininkystės tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Uosto bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybų atstovai. Mokymuose dalyvaus ekspertai  iš Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros Miguel Nuevo ir Petra Spaniol.

Žuvininkystės tarnybos suorganizuoti mokymai yra skirti užtikrinti Lietuvos Respublikos institucijų veiksmų suderinamumą siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuotai  (toliau – NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

Pagrindinės institucijos, kurių glaudus bendradarbiavimas yra būtinas siekiant šio tikslo yra Žuvininkystės tarnyba, Muitinė, Uosto tarnyba bei Maisto ir veterinarijos tarnyba.

Šių mokymų metu tikimasi visų bendradarbiaujančių institucijų atstovų diskusijų metu išsiaiškinti esančius neišspręstus ar keliančius abejones klausimus ir tuo užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuotai žvejybai  (atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti).

Įgyvendinant NNN reglamentus yra atlikti šie darbai:

2010 m. balandžio 28 d. LRV nutarimu Nr. 458 yra paskirtos institucijos atsakingos už ES teisės aktų, nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarką, įgyvendinimą. Šiuo nutarimu paskirtos funkcijos Žuvininkystės tarnybai bei Muitinės departamentui. Šiuo metu yra rengiamas LRV nutarimo pakeitimas, tikimasi, kad artimiausiu laiku jis bus patvirtintas.

Žuvininkystės tarnyba vadovaudamasi bendradarbiavimo susitarimu aktyviai bendradarbiauja su Muitinės departamentu, nuolat keičiasi informacija, gaunama iš Europos Komisijos bei Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA) siekiant išaiškinti galimus žuvininkystės produktų, susijusių su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba, patekimo į Lietuvos Respubliką atvejus.

Žuvininkystės tarnybos inspektoriai aktyviai bendradarbiauja su uosto tarnyba bei su muitininkais teikiant informaciją apie žvejybos laivus, patenkančius į Klaipėdos uosto teritoriją

Share iconDalintis