Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas posėdis dėl Perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2020 m. kovo 3 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2020–2024 m. ungurių žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose, nurodytuose priede.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. žvejybos vietos pavadinimą, kurioje nori gauti perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame rajone, kuriame yra vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotas, kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB LUMINOR banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į ungurių žvejybos kvotą  – 18 eurų. Ūkio subjektai, laimėję teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytą kainą.

Vienam ūkio subjektui gali būti suteikta perleidžiamoji teisė į ungurių žvejybos kvotas ne daugiau kaip 4–iose žvejybos vietose (2017–2019 m. paskirtos ungurių žvejybos vietos įskaitomos).

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į ungurių žvejybos kvotas suteikimo priimami pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu iki 2020 m. vasario 26 d. 16 val. Žuvininkystės tarnybai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 813 kab.), arba el. paštu: [email protected] ir [email protected].

Posėdis vyks Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 537 kab.).

Daugiau informacijos (8 700) 14956.

 

UNGURIŲ VERSLINĖS ŽVEJYBOS VIETŲ VIDAUS VANDENYSE SĄRAŠAS

Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

 

Savivaldybė

Įrankių skaičius

1.

Upė Avilė, ištekanti iš Avilio ežero, į Auslo ežerą, prie kelio Mukuliai-Tyriliai

Zarasų r.

1 gaudyklė

2.

Upė Dovinė (Spernia) prie Babraukynuose esančios pralaidos

Lazdijų r.

3.

Upė Kertuoja, ištekanti iš Kertuojų ežero į Juoduosius Lakajus, 100 m atkarpoje nuo ištakų

Molėtų r.

4.

Upė Kretuona, ištekanti iš Kretuono ežero į  Pakretuonio HE tvenkinį

Švenčionių r.

5.

Upė Spengla, ištekanti iš Spenglo ežero, 200 m atkarpoje nuo ištakų

Švenčionių r.

6.

Upė Šakarva, ištekanti iš Šakarvų ežero į Žeimenio ežerą.

Ignalinos r.

7.

Upė Žežiebra, ištekanti iš Dūrių ežero į Siesarties upelį, 150 m. atkarpoje nuo ištakų

Molėtų r.

Share iconDalintis