Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į polderių žvejybos kvotas suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2020 m. sausio 28 d. 11 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2020–2024 m. polderiuose žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose, nurodytuose priede.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąją teisę į polderių žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. žvejybos vietos pavadinimą, bei norimas gauti perleidžiamąsias teises;

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame rajone, kuriame yra vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotas, kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, neatsižvelgiant į nemokumo priežastis, jei ūkio subjektui bus suteiktos perleidžiamosios teisės, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė iki aukciono skelbime nurodyto dokumentų pateikimo termino, pervedimo į Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą įrodymo dokumento kopiją (toliau – aukciono dalyvio užstatas).

5. dokumentus, įrodančius kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pat rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiamos perleidžiamosios teisės.

6. Jeigu aukciono dalyvis pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių  naudojimu, pateikia šios sutarties kopiją.

Pradinė kaina už perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą  viename polderyje – 17 eurų.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas polderiuose suteikimo priimami pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu iki 2020 m. sausio 22 d. 17 val. Žuvininkystės tarnybai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 813 kab.), arba el. paštu: info@zuv.lt arba jurate.andriukaitiene@zuv.lt.

Posėdis vyks Šilutės seniūnijoje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

Telefonas pasiteirauti (8 700) 14956.

 

ŽVEJYBOS VIETŲ NEMUNO ŽEMUPIO POLDERIUOSE SĄRAŠAS

Polderis

Savivaldybė

Plotas ha

1.

Alkos

Šilutės

3 826

2.

Minijos

Šilutės

685

3.

Smalkų

Šilutės

755

4.

Stankiškių

Šilutės

1 130

5.

Kulinų

Šilutės

598

6.

Šakūnėlių

Šilutės

395

7.

Veržės

Pagėgių

1 773

8.

Nausėdų-Plaušvarių

Pagėgių

2 686

9.

Plaškių

Pagėgių

1 500

10.

Šilgalių

Pagėgių

543

11.

Pakalnės

Šilutės

629

12.

Uostadvario

Šilutės

1 380

13.

Vorusnės

Šilutės

755

14.

Šyšos

Šilutės

1 577

15.

Sausgalvių

Šilutės

2 868

16.

Piktupėnų

Pagėgių

1 170

Share iconDalintis