Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Nustatyti žvejybos intensyvumo apskaičiavimo metodai ir rodikliai

Š. m. gegužės 29–birželio 2 dienomis Hamburge (Vokietija) vyko Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Erdvinių žuvininkystės duomenų darbo grupės susitikimas, kuriame kartu su kolegomis iš Portugalijos, Vokietijos, Latvijos, Italijos, Danijos, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Suomijos dalyvavo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva. Susitikimo metu darbo grupės specialistai lygino ir analizavo šalių pateiktus erdvinius žuvininkystės duomenis įvertinant žvejybos pastangų intensyvumą ir dažnį TJTT regiono vandenyse. Tokia analizė yra būtina siekiant suprasti sąveikas tarp žuvininkystės ir ekosistemos, todėl tapo aktualiausiu Europos žuvininkystės politikos klausimu. Susitikimo metu didelės pastangos buvo skirtos duomenų kokybės kontrolei. Posėdžio metu grupės nariai parengė žvejybos pastangų jūrlapius ir išsamią informaciją apie žvejybos pastangų erdvinį pasiskirstymą bei nustatė žvejybos intensyvumo apskaičiavimo metodus ir rodiklius. Darbo grupės specialistų apdoroti duomenys padeda mokslininkams teikti rekomendacijas dėl bendros žuvininkystės politikos (BŽP). Be to, buvo aptartos galimybės naudoti kitų nei iki šiol laivų aptikimo sistemų duomenis, kurie leistų tinkamai analizuoti ir rengti žvejybos laivų, kurių ilgis yra mažiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Erdvinių žuvininkystės duomenų darbo grupė nustatė 2018 metų duomenų šaukimo laivo stebėjimo sistemos ir žvejybos žurnalo duomenų formatus atsižvelgiant į Tarybos reglamentu Nr. 1224/2009 nustatytų duomenų registravimo ir teikimo reikalavimus.

 

Share iconDalintis