Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

NEAFC inspektorių mokymai

Š. m. kovo 21–22 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus specialistė kartu su kolegomis iš Estijos, Danijos, Ispanijos, Latvijos, Portugalijos ir Vokietijos dalyvavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) organizuotuose Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) reguliuojamų teritorijų inspektorių mokymuose.

Žvejybos kontrolės inspektoriai buvo supažindinti su NEAFC kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemonių pakeitimais, svarstytais ir priimtais 2017 m. NEAFC kasmetiniame susitikime. Buvo aptarti sugautų kiekių registravimo, sandėliavimo, pranešimų žvejybos metu teikimo el. registravimo sistemomis, žvejybos produktų ženklinimo ir kiti teisės aktais nustatyti reikalavimai. Taip pat apžvelgtos bendrosios inspektavimo nuostatos, atkreiptas dėmesys į inspektorių saugumą vykdant patikras jūroje, išnagrinėti inspektavimo ataskaitų pildymo ir pateikimo procedūrų reikalavimai. Mokymų metu taip pat buvo vykdomos inspektavimo laive užduotys, kurias reikėjo atlikti pagal NEAFC taisyklių reikalavimus.

 

Išsamiau – Eglė Radaitytė, tel. (8 5) 210 0521, el. p. [email protected]

Share iconDalintis