Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Naujo reikalavimo registruoti ir iškrauti visas sugautas žuvis įgyvendinimas įgauna pagreitį

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas birželio 25–26 dienomis dalyvavo Švedijos mieste Geteborge vykusiame Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) organizuotame seminare dėl reikalavimo registruoti ir iškrauti visas žuvis vykdymo vertinimo.

Vienas iš reformuojamos Bendros žuvininkystės politikos tikslų – mažinant sužvejojamų nepageidaujamų žuvų kiekį, panaikinant žuvų išmetimą į jūrą ir kuo labiau mažinant neigiamą poveikį jūrų ekosistemoms, kartu taikant atsargumo principą ir ekosisteminį metodą, gerinti jūrų aplinkos būklę. Vykdant šį tikslą, įgyvendinamas įpareigojimas užtikrinti, kad visos sužvejotos žuvys būtų iškraunamos. Nuo šių metų toks įpareigojimas įsigaliojo dėl kai kurių vandenynuose žvejojamų žuvų: skumbrių, silkių, stauridžių ir kitų. Nuo 2015 m. toks įpareigojimas bus taikomas ir menkėms, jūrinėms lydekoms ir jūrų liežuviams.

Įvertinti pirmus šio įpareigojimo vykdymo rezultatus ir tolimesnius veiksmus į seminarą susirinko už žuvininkystės kontrolę atsakingų Europos Sąjungos valstybių, Agentūros, Europos Komisijos, mokslo įstaigų atstovai. Seminaro metų buvo pristatyti įvairių regioninių darbo grupių (BALTFISH, Viduržemio jūros šalių, vakarų Atlanto žvejybos ir kitų) pirmieji darbai – regioniniu pagrindu atliktos rizikos veiksnių analizės, konsultavimosi su suinteresuotomis regioninėmis patariamosiomis tarybomis ir žvejybos pramonės atstovais rezultatai, pasiūlymai keisti kai kuriuos teisės aktus ir kita. Taip pat įvairių šalių atstovai pasidalino savo patirtimi kontroliuojant naujų taisyklių įgyvendinimą – pasitelkiamos naujausios elektronikos technologijos – nuo elektroninių žvejybos žurnalų ir vaizdo kamerų iki nuotoliniu būdu valdomų skraidomųjų aparatų.

Agentūra pristatė projektą, kuriuo tikslas – sukurti naujų reikalavimų vykdymo vertinimo metodiką, apimančią platų metodų spektrą – nuo pokalbių su ekspertais ir žvejybos inspektoriais iki Regioninių žvejybos valdymo organizacijų, Eurostato, šalių eksporto bei importo duomenų analizės. Europos Komisija informavo, kad tokiems projektams įgyvendinti bus skirta daug dėmesio – bus įsteigta darbo grupė, skirtos lėšos iš Europos žuvininkystės valdymo fondo.

Seminaro metu buvo diskutuojama, kaip tinkamai informuoti žvejų bendruomenes, kaip pasiekti, kad žvejybos pramonė laikytųsi naujų reikalavimų, kaip efektyviau organizuoti naujojo reikalavimo kontrolę.

 

Išsamiau apie susitikimą telefonu (8 46) 36 57 45 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis