Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Naujieji sterlių namai – Nemunas

Praėjusią savaitę Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) žuvivaisos specialistai Liškiavoje (Varėnos r.) į Nemuno upę įleido 1 200 vienetų šiųmetukų sterlių jauniklių, išaugintų Žuvininkystės tarnybos Laukystos poskyryje. Šios žuvys į Lietuvos vidaus vandenis įžuvinamos pagal ster­lių in­tro­duk­ci­jos pro­gra­mą iki 2020 m.

Šiltas penktadienis jaukiai pasitiko į akciją susirinkusius žvejus, gamtos mylėtojus, aplinkosaugos, žuvininkystės specialistus bei spalvingą būrelį Varėnos rajono Liškiavos daugiafunkcio centro auklėtinių ir pedagogų. Žuvininkai išsamiai papasakojo apie sterlių veisimo, auginimo, išleidimo ypatumus, o susirinkusieji turėjo galimybę gyvai pamatyti istorinį įvykį.

Pirmą kartą sterlės Lietuvoje į Nemuno upę buvo įveistos 1885 me­tais žy­maus ichtiolo­go My­ko­lo Girdvai­nio, ta­čiau Nemune jos ne­už­si­lai­kė. Vė­liau šias žuvis ban­dy­ta in­tro­du­kuo­ti 1953–1957 me­tais, ta­čiau vėlgi ne­sėk­min­gai. Dėl vienkartinių įžuvinimų, nepakankamos apsaugos, mokslinių tyrimų stokos ir kitų priežasčių nesusidarė gyvybingų, galinčių natūraliai neršti šių žuvų populiacijų. 2014 m. Žuvininkystės tarnyba raštu kreipėsi į Aplinkos ministerijos Invazinių rūšių kontrolės tarybą dėl galimybės introdukuoti sterles Nemuno upėje. Buvo gautas pritarimas eksperimentinei sterlių introdukcijai remiantis mokslininkų parengta „Sterlių introdukcijos į Lietuvos vandenis galimybių studija“.

Iš visų eršketinių žuvų sterlės yra vienintelės visiškai gėlavandenės žuvys, kurios gyvena tik upėse ir nemigruoja į jūrą. Šios vertingos žuvys turi daug panašumo su eršketais, tačiau jas nesunku atskirti – sterlių ūsai yra apšepę plonais brizgalais.  Sterlės greitai subręsta, todėl įdėjus pastangų greitai galėtų vėl džiuginti žvejus mėgėjus. Sterlės yra buvusios neatsiejama upių ekosistemos ir žuvų bendrijos dalis, tačiau šiuo metu dėl žmogaus ūkinės veiklos jos beveik išnykusio, todėl yra įrašytos į Tarptautinę raudonąją knygą.

 

Share iconDalintis