Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Naujausia apklausa parodė, kad 19 proc. šalies gyventojų yra žvejai mėgėjai

Įgyvendindama Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 metų duomenų rinkimo programą, finansuojamą Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto lėšomis, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakė reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą mėgėjų žvejybos klausimais.

Tyrimo metu atlikta kiekybinė Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimo tikslinė grupė – 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. Apklausos imtis – 1000 respondentų. Tyrimo tikslinė grupė atrinkta reprezentatyviai, t. y. taip, kad atrinktoji imtis pagal pagrindines socialines-demografines charakteristikas (lytis, amžius, gyvenamoji vieta ir kt.) atitiktų bendras visumos charakteristikas (Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal socialines-demografines charakteristikas). Tyrimas atliktas taikant kiekybinių tyrimų metodologiją, apklausos metodą (CAPI Omnibus). Apklausa vykdyta tiesioginio interviu būdu respondento namuose.

2019 m. vasario 15–kovo 20 d. vykdyta apklausa parodė, kad savo malonumui per pastaruosius metus žvejojo 19 proc. Lietuvos gyventojų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad į šį skaičių neįtraukti nepilnamečiai asmenys (iki 18 metų), todėl realus žvejų mėgėjų skaičius Lietuvoje gali būti dar didesnis. Vis dėlto Suomijos, kaip lyderiaujančios šalies pagal žvejų mėgėjų skaičių, dar nepavijome – deklaruojama, kad šalyje yra 28 proc. žvejų mėgėjų1 (2016 m. duomenys, įskaitant visas žvejų mėgėjų amžiaus grupes).

Apklausa taip pat parodė, kad beveik pusė (46 proc.) žvejų mėgėjų yra dažnai žvejojantys asmenys, per pastaruosius 12 mėnesių žvejoję mažiausiai 5 kartus (9 proc. visų gyventojų). 13 proc. žvejų yra „atsitiktiniai“ žvejai, per pastaruosius 12 mėnesių žvejoję tik kartą. Didžioji dalis (41 proc.) žvejų per metus žvejoja nuo 2 iki 4 kartų.

Absoliuti dauguma (95 proc.) šalies gyventojų žvejoja tik Lietuvoje. Ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse žvejoja tik 4 proc. žvejų mėgėjų. Tik užsienyje žvejoja pavieniai Lietuvos gyventojai.

Dažniausiai žvejai mėgėjai žvejoja ežeruose (72 proc.). Upėse žvejoja 62 proc. žvejų mėgėjų, tvenkiniuose – 58 proc. Jūroje (21 proc.) ar mariose (17 proc.) per pastaruosius metus yra žvejojęs tik maždaug kas penktas žvejys mėgėjas.

Visi žvejai Lietuvoje renkasi žvejybą meškerėmis. Kas dešimtas (11 proc.) žvejybai naudoja bučiukus ar povandeninės žūklės šautuvą (8 proc.).

Nenuostabu, kad labiausiai paplitęs laimikis – ešeriai (juos per pastaruosius metus sugavo 71 proc. žvejų), lydekos (63 proc.), karšiai (54 proc.) bei kuojos (45 proc.). Visos kitos žuvys sužvejojamos kur kas rečiau. Įdomu tai, kad kai kuriems žvejams pasisekė sužvejoti eršketą (tokių yra 2 proc.).

41 proc. žvejų mėgėjų žvejybai per metus išleidžia ne daugiau nei 50 Eur. Panaši dalis (36 proc.) žvejų žvejybai per metus išleidžia daugiau nei 100 Eur. 23 proc. žvejų žvejybai per metus išleidžia nuo 50 iki 100 Eur.

 

Visą tyrimo ataskaitą rasite čia. Cituojant privaloma nurodyti autorių ir šaltinį.

© Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 2019

 

1 https://stat.luke.fi/en/recreational-fishing

Share iconDalintis