Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

NAFO / NEAFC bei Pelaginės žvejybos ES vakarų vandenyse priežiūros grupių susitikimai vyko Lietuvoje

2015 m. lapkričio 18–19 dienomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje įvyko Žvejybos šiaurės vakarų Atlanto organizacijos (NAFO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante organizacijos (NEAFC) bei Pelaginės žvejybos Vakarų vandenyse priežiūros grupių posėdžiai, kuriuos organizavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA) ir Žuvininkystės tarnyba. Posėdžiuose dalyvavo Europos Komisijos, EFCA, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos žuvininkystės atstovai. Posėdžių metu buvo įvertinta 2015 m. vykdyta žvejybos veikla minėtuose rajonuose, patikslinti 2016 m. jungtinio inspektavimo planai, aptarti bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis bei kiti aktualūs žvejybos kontrolės klausimai.

 

EFCA pristatė Pelaginės žvejybos vakarų vandenyse jungtinį veiklos planą ir jo pakeitimus 2016 m. Taip pat valstybių narių žvejybos veiklą naujai į specialiąją inspektavimo ir kontrolės programą įtrauktame rajone – šiaurinėje Šiaurės jūros dalyje (ICES IVa rajone) ir papildomas žuvų rūšis, kurios bus taikomos papildomos kontrolės priemonės nuo 2016 m.

 

Daugiau informacijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistės:

Eglė Radaitytė, tel. (8 5) 2100 521, el. paštas [email protected]

Jūratė Andriukaitienė tel. (8 5) 2398 409, el. paštas [email protected]

 

 

 

Share iconDalintis