Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Mokymai Kaliningrado technikos universitete „Tolimųjų jūrų verslinių žuvų įvairovė“

Įgyvendinant projektą „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ 16 Žuvininkystės tarnybos specialistų 2014 metų kovo 3–7 dienomis mokėsi Kaliningrado technikos universitete, kuriame jau daugelį metų rengiami žuvininkystės specialistai. Kaliningrado technikos universitetas įkurtas 1930 m. tai viena seniausių žuvininkystės specialistų rengimo mokslo įstaigų, kuri iki šių dienų išlaikė aukštos kokybės specializuoto mokslo tradicijas, taikant modernias technologijas. Žuvininkystės tarnybos specialistai išklausė tarptautiniu lygiu pripažintų mokslo daktarų, kurie ne tik gerai išmano dėstomą sritį, bet ir patys yra dalyvavę ekspedicijose ir praktiškai susipažinę su tyrimų bei analizės metodais, paskaitas, dalyvavo diskusijose, kartu su dėstytojais analizavo pateiktą vaizdinę medžiagą, kuri padėjo įtvirtinti įgytas ar atnaujinti jau turimas žinias. Paskaitų kursas buvo glaustas, tačiau labai informatyvus.

Buvo išklausytos šios paskaitos:

Tolimųjų jūrų žuvų įvairovė (dr. O. A. Novožilov);

Žuvų atsiradimas, sistematikos pagrindai (prof. K.V. Tilik);

Fiziologinės ir anatominės žuvų ypatybės, rūšių nustatymas (prof. K.V. Tilik);

Žvejybos istorija, žvejybos įrankių klasifikacija (prof. S. V. Šibajev);

Žuvų išteklių būklės dinamikos teorija (prof. S. V. Šibajev);

Žuvininkystėje naudojami žuvų tyrimų ir jų apdorojimo metodai (dr. A. V. Sokolov);

Žuvų ekologija: paplitimas, žuvų telkimosi vietos, abiotinių veiksnių poveikis žuvims (prof. K. V. Tilik);

Žuvų populiacijų būklės įvertinimas, biologinių parametrų interpretacija (dr. A. V. Sokolov); Natūrali žuvų populiacijos savireguliacija, antropogeninis poveikis žuvų populiacijoms (prof. E. B. Jevdokimova);

Bendri dėsningumai intensyviai eksploatuojamų verslinių žuvų rūšių populiacijose. Žuvų pergaudymo koncepcija (prof. S. V. Šibajev).

Baigiantis mokymams specialistai aplankė tolimųjų jūrų mokslo tiriamąjį laivą, kuriame buvo supažindinti su jūrų tyrinėjimo ir atradimų istorija, išskirtinėmis jūrų gyvybių formomis, žvejybos įranga, žuvų apdirbimo ir tyrimo metodais ir kt.

Mokymų metu atrasta nemažai Žuvininkystės tarnybos ir Kaliningrado technikos universiteto bendradarbiavimo galimybių, rengiant bendrus tarptautinius projektus, keičiantis patirtimi bei žiniomis, todėl buvo nuspręsta parengti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Tikimės, kad ir ateityje atrasime galimybių kelti kvalifikaciją tarptautiniu lygiu, kadangi tai suteikia galimybę dalintis patirtimi bei perimti gerosios praktikos pavyzdžius, juos pritaikant Lietuvoje.

 

Share iconDalintis