Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Mokslo tiriamieji žuvitakių efektyvumo vertinimo darbai

Lapkričio 2–4 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žuvivaisos skyriaus darbuotojai tęsė mokslinius tyrimus, kurie buvo pradėti vykdyti šių metų gegužės mėnesį žuvų pralaidų efektyvumui įvertinti Vilnios, Sausdravo ir Kražantės upėse. Anksčiau darbai buvo vykdomi pagal Europos žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ Nr. 3FNF-0-12-01-PR001.

 

Pagrindinis projekto tikslas – padėti praeivėms žuvims, tokioms kaip: lašišos, šlakiai, upėtakiai, kiršliai, žiobriai ir kt. migracijos ir neršto metu pasiekti aukštupiuose esančias neršti tinkamiausias vietas.

 

Pavasarį žuvų papilvėje po oda buvo implantuojami specialūs akustinį signalą siunčiantys žymekliai. Po operacijos ir adaptacijos laikotarpio žuvys buvo paleidžiamos atgal į tas upes, kuriose jos buvo sugautos. Sausdravo upėje Plungės rajone buvo suženklinta 30 vnt. margųjų upėtakių, Kražantės upėje Kelmės rajone pavyko sugauti ir suženklinti 30 vnt. žiobrių. Tikimasi, kad Vilnios upės (Vilniaus m.) žuvitakį įveiks suženklinti kiršliai, margieji upėtakiai ir šlakiai.

Tiriamose žuvų pralaidose Žuvininkystės tarnybos specialistai buvo išdėstę specialius akustinį signalą fiksuojančius imtuvus, kuriais renkami duomenys apie praplaukusias žuvis. Įranga išdėstoma prie žuvitakio ir pačiame žuvitakyje, kad fiksuotų į jį įplaukusią žuvį ir laiką, kurį žuvis ten užtrunka.

 

Šios ekspedicijos metu akustinius signalus kaupiantys įrenginiai buvo partikrinti bei surinkti, kadangi baigiasi įrangos maitinimo elementų veikimo laikas. Surinkti duomenys bus analizuojami bei apdorojami statistinėmis programomis.

 

Šalia Kražantės upėje pastatyto žuvitakio iš Kražantės bei Sausdravo upių surinktos įrangos apžiūrą bei patikrą atliko specialistas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus.

 

  

 

Atlikus akustinius signalus fiksuojančios įrangos pirminę duomenų analizę galima teigti, kad žuvitakiai yra efektyvūs, žuvys juos sėkmingai įveikia ir kad Sausdavo upėje iki lapkričio mėnesio pabaigos vyko ženklintų upėtakių migracija žuvitakiu. Kražantės upėje žuvys nemigravo, bet tai normali situacija, kadangi šiuo laiku žiobriai laikosi didelėse upėse ir pasirodo tik pavasarį neršti. Išsamesnės duomenų analizės metu bus galima įvertinti, koks statistiškai patikimas žuvitakių efektyvumas ir patrauklumas tiek rudenį, tiek visus metus migruojančioms skirtingo amžiaus žuvims.

  

  

  

 

Share iconDalintis