Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Metodinė pagalba ir konsultacijos antikorupcinio teisės aktų vertinimo tema

2013 m. gruodžio 10 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) iniciatyva įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus vyresniuoju specialistu Aivaru Raišiu. Susitikimo metu apžvelgti pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys antikorupcinį teisės aktų ir jų projektų vertinimą, aptartos dažniausios teisės aktų projektų rengėjų klaidos, galinčios turėti poveikio korupcijos mastui. Gerbiamas pranešėjas pristatė 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme (Žin., 2012, Nr. 110–5564) numatytus pakeitimus, susijusius su teisės aktų ir jų projektų antikorupciniu vertinimu, analizavo teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo procedūrą, su specialistais diskutavo apie tinkamą šios procedūros įgyvendinimą įstaigos viduje.

Susitikime dalyvavo 26 Žuvininkystės tarnybos darbuotojai – jiems buvo išsamiai atsakyta į kilusius klausimus.

Žuvininkystės tarnyba, įgyvendindama kovos su korupcija programą bei šios programos įgyvendinimo priemonių planą, ir ateityje numato tęsti darbuotojų konsultacijas bei mokymus teisės aktų projektų vertinimo valstybės korupcijos, socialinių, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais.

Share iconDalintis