Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Menkių išteklių atsigavimo ženklų dar nematyti

Menkės yra vienos vertingiausių ir intensyviausiai Baltijos jūroje gaudomų žuvų rūšių, dėl šios priežasties nuo 1985 m. stebimas stiprus menkių biomasės mažėjimas. Nepaisant įvairių išteklių apsaugos priemonių, taikytų iki pat 2015 m., menkių ištekliai pagerėjo tik laikinai ir tai atsispindi iš žvejybos laivų iškraunamų menkių kūno ilgių struktūros. 2015 m. Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus darbuotojai žuvų iškrovimo vietose išmatavo apie 3 000 vienetų menkių. Pastaruosius kelerius metus dėl ženkliai sumažėjusių žvejybos laivyno pajėgumų, sumenkusių išteklių, padidėjusio smulkių individų kiekio, Lietuva, kaip ir visos Baltijos šalys, nebesugeba panaudoti jai skiriamų menkių žvejybos kvotų. 2015 m. žvejai Baltijos jūroje tralais sugavo 1 392 t menkių, tinklais – 395,4 t, ūdomis – 0,4 t, gaudyklėmis – 0,5 t. Visi šie sugavimai sudarė tik 59% Lietuvai skirtos menkių kvotos. Pagal Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus surinktus duomenis buvo gauta, kad 2015 m. verslinio dydžio (>35 cm) menkių populiacija sudarė tik 26%, kai 2012 m. verslinio dydžio žuvys sudarė net 43% nuo visos menkių populiacijos, aptinkamos LIEZ. Vykdant mokslinius reisus 2012 m. vidutinis žvejybos efektyvumas buvo 2 498 vienetai verslinio dydžio menkių per valandą, o 2015 m. šis rodiklis sudarė tik 204 vienetus per valandą. Pagal 2010 m. mokslinių reisų duomenis, didžiausias verslinio dydžio menkių ilgis siekė 59 cm, 2011–2012 metais – iki 54 cm, o 2013–2015 metais – tik 48 cm. Tai patvirtina ir žvejų iškrovimų duomenys: 2012 m. ketvirtos ir trečios menkių dydžių kategorijos iškrovimai sudarė 18%, o 2015 m. šis rodiklis siekė tik 8% (trečios kategorijos menkių praktiškai nebuvo).

 

    Menkių, sugautų mokslinių tyrimų metu tralais LIEZ, dydžiai 2010–2015 m.

Nuo 2015 m. sausio mėnesio įsigaliojo draudimas išmesti menkes Baltijos jūroje, todėl neverslinio dydžio ar ligų pažeistas žuvis žvejai privalėjo pargabenti į krantą. Iš viso 2015 m. krante buvo iškrauta 107 t ne maistui skirtų menkių. Palyginimui 2014 m. šių žuvų išmetimai sudarė 110,3 t. Netinkamų naudoti žuvų dydis buvo nuo 26 cm iki 39 cm.

 

IŽDIS duomenų bazės duomenimis žmonių maistui tinkamų menkių sugavimai 2015 m. TJTT 26 parajonyje siekė 1392 t arba daugiau kaip 1,8 mln. vnt., o ne maistui skirtos menkės sugavimai sudarė 81 t (arti 800 tūkst. individų).

 

2015 m. Lietuvos laivais TJTT 26- ame parajonyje sugautų menkių kokybinės ir kiekybinės charakteristikos

Laimikio kategorija

Iškrovimai (maistui)

Iškrovimui (ne maistui)

Amžius, metai

Kiekis, tūkst. vnt.

Vidutinis svoris, g

Vidutinis ilgis, cm

Kiekis, tūkst. vnt.

Vidutinis svoris, g

Vidutinis ilgis, cm

2

4,9

205,5

27,6

3

610,1

496,7

37,3

325,7

320,4

33,1

4

900,6

797,9

43,3

4,2

391,5

36,0

5

271,1

1157,4

50,9

6

23,9

2123,4

61,0

7

2,2

2720,3

73,0

Iš viso

1807,9

334,8

Iškrauta, t

1392

107

 

Share iconDalintis