Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lydekaitės jau įsikūrė Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų rajonų vandens telkiniuose

Š. m gegužės 5 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyris, vykdydamas 2017 metų žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, planą, į Kaišiadorių rajono savivaldybėje esančias Kauno marias ir Žaslių ežerą išleido 310 tūkst. vnt. paaugintų lydekaičių. Į Elektrėnų savivaldybės Elektrėnų  marias, Vievio ir Ilgio ežerus šiais metais jau įveista 189,0 tūkst. vnt. lydekų.

 

Gegužės 10 d. į Širvintų rajono savivaldybės Gelvanės ežerą Laukystos poskyrio specialistai išleido 6 tūkst. vnt. paaugintų lydekų. Įveisiant žuvytes į vandens telkinius dalyvavo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius A. Bagdanskas, Vilniaus RAAD Elektrėnų ir Širvintų rajono valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.

 

Šiek tiek apie lydekas – ką galima pasakyti apie vandens telkinį, kuriame gyvena lydekų?

 

Lydekos – plėšrios gėlųjų vandenų žuvys, yra savotiškos vandens telkinių sanitarės – jos „išretina“ smulkias ir menkavertes žuvis taip sudarydamos palankias sąlygas daugintis ir vystytis vertingesnių rūšių žuvims. Liaudyje jos dar vadinamos „biomelioratoriais“. Be kita ko, šios vertingos žuvys dar ir geros vandens telkinio būklės indikatorius. Jeigu telkinyje gyvena lydekų, vadinasi, vandens kokybė ir cheminė sudėtis gera.

 

Šiek tiek apie lydekas – kur jos gyvena?

 

Pagal paplitimą mūsų šalyje lydekos užima vieną pirmųjų vietų. Taip pat jos gyvena Juodosios, Azovo, Kaspijos, Aralo jūrų baseinuose, šiaurvakarinėje Beringo jūros baseino dalyje, Arkties vandenyno ba­seine. Lydekų galima sutikti beveik visur: upėse, ežeruose, vandens sau­gyklose, tvenkiniuose, gėlesnėse jūrų vietose, net pelkėse ir durpių karje­ruose. Pasitaiko uždarų vandenų, ku­riuose gyvena tik lydekos: jaunik­lės minta bentosu, suaugusios — jau­niklėmis. Beje, čia lydekos paprastai būna menkai įmitusios, smulkios. Lyde­kų nėra tik šaltose, srauniose ir slenkstėtose kalnų upėse. Jos vengia srovės ir slepiasi sietuvose, užtakiuose.

 

Share iconDalintis