Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos Žvejybos kontrolės specialistų darbas Europos Žvejybos Kontrolės Agentūroje

 

2018 m. rugsėjo mėnesį Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus specialistė koordinavo dalį Baltijos jūros Bendros veiklos plano (toliau – BVP) vykdymo pagal Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą (toliau – SKIP), patvirtintą 2013 m. birželio 21 d. Komisijos įgyvendinimo Sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa, ir Baltijos jūros BVP, kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimu. Koordinavimo metu visi žvejybos kontrolės veiksmai buvo derinami su 2018 m. bendradarbiavimo Baltijos jūros regione planu.

Šio koordinavimo metu pirmą kartą vykdant tokias operacijas Baltijos jūroje patruliavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – EŽKA) laivas „Lundey Sentinel“. Kadangi tai buvo bendra kontrolės misija Baltijos jūros regiono sienų ir žvejybos kontrolės srityje, šiuo laivu patikrinimus vykdė du Švedijos žvejybos kontrolės inspektoriai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atstovė bei EŽKA koordinatorius.

Visų Baltijos jūros regiono šalių kontrolės veiksmai jūroje buvo derinami su koordinatoriais, dirbančiais EŽKA. Atlikus planuojamų kontrolės veiksmų analizę, šalių narių pajėgumus, žvejybos intensyvumą skirtinguose jūros regionuose, buvo kontaktuojama su laive esančiu koordinatoriumi ir laivas nukreipiamas tikrinti žvejybos laivų, patekusių į labai aukštos rizikos sąrašus. Kitų šalių žvejybos kontrolės laivai buvo nukreipiami į skirtingas zonas pagal atliktą rizikos veiksnių analizę.

Koordinavimo metu buvo įgyta patirties atliekant kontrolės veiksmų koordinavimą, kai vienu metu vykdomos daugiafunkcės kontrolės operacijos jūroje. Apsikeista gerąja praktika su EŽKA dirbančiais darbuotojais, koordinuojant bendrą ES šalių ir EŽKA žvejybos kontrolės platformų sąveiką. Ši patirtis padės lengviau įgyvendinti Europos Sąjungos reikalavimus atliekant žvejybos kontrolę ne tik Baltijos jūroje, bet ir kituose kontroliuojamuose regionuose.

Share iconDalintis