Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos žvejybos kontrolės pareigūnai dalyvavo praktiniuose mokymuose

Spalio 20–21 d. trys Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės pareigūnai buvo išvykę į Taliną (Estija), kur dalyvavo praktiniuose mokymuose. Mokymus organizavo Europos žuvininkystės  kontrolės agentūra (EFCA), siekdama tobulinti nacionalinių inspektorių žinias ir praktinius įgūdžius kontroliuojant įpareigojimą registruoti ir iškrauti visą kai kurių Baltijos jūroje sugaunamų žuvų rūšių žvejybos laimikį. Šio įpareigojimo, labiau žinomo kaip „žuvų išmetimo draudimas“, teisinę bazę pristatė mokymuose dalyvavęs Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstovas M. Stulgis. Ši teisinė bazė apima daug įvairių reglamentų, todėl reikalauja iš žvejybos kontrolės pareigūnų gilių teorinių ir praktinių žinių tiek žvejybos, tiek ir veterinarijos kontrolės srityse. Mokymuose be teorinių dalykų vyko apskritojo stalo diskusijos, kontrolės pareigūnai išgirdo atsakymus į klausimus, metodiškai suformuluotus klausimynuose. Vyko darbas grupėse. Dalyviai labai aktyviai dalinosi savo šalyje taikoma praktika atliekant patikrinimus jūroje arba krante, diskutavo dėl geriausių taikytinų metodų. Priimančiosios šalies pareigūnai detaliai pristatė savo darbo specifiką, standartus ir taikomus inovacinius sprendimus.

 

1 pav. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos ir Suomijos mokymų dalyviai diskutuoja darbo grupėje.

Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas

E. Lendzbergas, tel. (8 46) 36 57 45, [email protected]

Share iconDalintis