Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos spauda rašo apie Žuvininkystės tarnybos veiklą

Valstybės dėmesys lašišų ištekliams atkurti

Po nedidelės pertraukos šių metų rudenį vėl vykdoma lašišų ir šlakių migracijos kelių ir neršto apsaugos akcija „Lašiša 2013”. Bendradarbiaujant Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms, policijai, krašto apsaugai ir žvejams mėgėjams bus saugomi upių ruožai, kuriuose vyksta šių retų žuvų nerštas. Akcija – tai dalis priemonių, skirtų apsaugoti ir sustiprinti lašišinių žuvų išteklius Lietuvos vandenyse. Akcija labai svarbi, nes, remiantis apklausų duomenimis, Lietuvoje net 0,5 milijono žmonių žvejoja. Įvertinus tokį didelį visuomenės susidomėjimą žuvimis, natūralu, kad reikia rūpintis žuvų apsauga natūraliuose valstybinės reikšmės vandenyse ir dirbtiniu veisimu. Todėl turi būti palaikomi ir gausinami žuvų ištekliai.

Būtent Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rūpinasi žuvų išteklių gausinimu valstybinės reikšmės vandenyse. Žuvininkystės tarnyba šešiuose technologiškai moderniuose padaliniuose jau daug metų veisia ir augina įvairių rūšių žuvis. Vidutiniškai kasmet į Lietuvos valstybinius vandens telkinius Žuvininkystės tarnyba išleidžia net 26–28 milijonus vienetų paaugintų žuvų (starkių, šlakių, lašišų, europinių ungurių, sykų, aštriašnipių eršketų ir dar daugiau nei dešimt kitų žuvų rūšių), o tai sudaro apie 90 procentų Lietuvoje įveisiamų žuvų kiekio. Pagal patvirtintas žuvų įveisimo normas žuvys išleidžiamos į 45 tūkst. hektarų vandenų plotą, t.y. ežerai, marios ir tvenkiniai. Lašišinių, erškėtinių ir kitų migruojančių žuvų jaunikliai išleidžiami į 56 Lietuvos upes. Atsižvelgdama į atliktų mokslinių tyrimų duomenis ir rekomenduojamą įveisti žuvų kiekį, Žuvininkystės tarnyba kasmet į Lietuvos upes išleidžia vidutiniškai apie 100 tūkstančių lašišų jauniklių, 20 tūkstančių rituolių (taip vadinamos vyresnės žuvelės, jau pasiruošusios migracijai į jūrą), taip pat 150 tūkstančių šlakių jauniklių ir 30 tūkstančių jų rituolių.

Šiais metais buvo išleistas rekordinis kiekis – daugiau nei 200 tūkstančių lašišaičių ir tiek pat šlakių jauniklių. Dirbtinis veisimas Lietuvoje tapo neatsiejama lašišinių žuvų išteklių valdymo plano dalimi. Per pastaruosius trejus metus tik Žuvininkystės tarnybos pastangomis į Lietuvos upes išleista 1 milijonas 132 tūkstančiai vienetų įvairaus amžiaus lašišų ir šlakių, į ežerus – 1 milijonas 874 tūkstančiai vienetų europinių ungurių. Taip pat pradėti Baltijos jūroje gyvenusių aštriašnipių eršketų įveisimo Lietuvos upėse darbai.

Kita svarbi funkcija, kurią įgyvendina Žuvininkystės tarnyba, – žuvų migracijos kelių priežiūra ir įrengimas. Lietuvos upėse jau pastatyti 22 žuvų migracijos takai ir artimiausiu laiku Europos žuvininkystės fondo lėšomis planuojama pastatyti dar tris takus. Žuvų takai labai svarbūs tokioms migruojančioms žuvų rūšims kaip lašišos, šlakiai, europiniai unguriai, aštriašnipiai eršketai, žiobriai ir kitos rūšys, kurios migruoja į nerštavietes upių aukštupiuose, į maitinimosi vietas Kuršių mariose ir į Baltijos jūrą.

Share iconDalintis