Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą Lietuvoje pratęsti karantiną ir siekiant užtikrinti sklandžią aukciono eigą bei apsaugoti ūkio subjektų duomenis, aukcionas, kuriame turėjo būti suteiktos menkių, strimelių, šprotų, lašišų individualios žvejybos galimybės Baltijos jūroje ir kuris turėjo įvykti 2020 m. birželio 2 d. 14.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose, Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, 328 kabinete, atidedamas. Numatoma aukciono data – 2020 m. birželio 17 d. 14.00 val. Prašymų, kurie jau buvo pateikti, iš naujo pateikti nereikės. Naujus prašymus ūkio subjektai, pageidaujantys dalyvauti aukcione ir turintys teisę gauti individualias žvejybos galimybes, gali pateikti ne vėliau nei iki 2020 m. birželio 10 d. 17.00 val. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (elektroninio pašto adresas [email protected]) arba, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje bus atšauktas karantinas, tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda). Aukciono organizavimo ir kitas sąlygas bei informaciją apie aukcionui teikiamus dokumentus galite rasti paspaudę šią nuorodą /index.php?2532958096 Telefonas pasiteirauti (8 700) 14916.

2020 m. birželio 1 d. 10 val. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektui  buvo suteiktos, perleidžiamosios teisės į 2020–2021 m. seliavų  žvejybos kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į SELIAVŲ ŽVEJYBOS  KVOTAS 2020–2021 METAMS

 

Nr. Ežero pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Žuvų rūšys Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai  

Leidžiama sugauti seliavų, kg

 

Ūkio subjektas, kuriam paskirta žvejybos kvota

1. Aisetas Molėtų r.

Utenos r.

502,1 seliavos 100 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

100 Antanas Rakauskas
100 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

100 Rokas Dobrovolskis
2. Bebrusai Molėtų r. 367,4 seliavos 200 m ne mažesnių kaip 22 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

350 Ramunė Šeikienė
3. Vievis Elektrėnų sav. 294,5 seliavos 400 m statomųjų tinklaičių

 

700 Albertas Davidavičius

 

 

Išsamiau tel. 8 700 14 956 arba el. p. [email protected]

Share iconDalintis