Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos nacionalinė duomenų rinkimo programos ataskaita įvertinta puikiai

     Remdamasi Europos Sąjungos Tarybos reglamentais, kuriais įgyvendinama bendroji žuvininkystės politika, Lietuva 2016 m. gegužės 31 d. Europos Komisijai pateikė 2015 metų Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų rinkimo programos ataskaitą. Europos Komisijai tokia ataskaita teikiama kasmet. Lietuvos duomenų rinkimo programos ataskaita rengiama pagal Europos Komisijos nustatytas gaires. 2015 m. Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos nacionalinėje ataskaitoje vertinama išsamių bei suvestinių duomenų surinkimo kokybė ir išsamumas (ekonominių, biologinių, įvairių sričių kintamųjų duomenų rinkimas, jūroje atliekamų mokslinių tyrimų, akvakultūros sektoriaus ir perdirbimo pramonės). Taip pat atliekamas žvejybos sektoriaus poveikio jūrų ekosistemai įvertinimas.

     2015 m. Lietuvos nacionalinę duomenų rinkimo programos ataskaitą vertino Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto darbo grupė, kuri pateikė išvadas Europos Komisijai apie šią ataskaitą. Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas pasveikino Lietuvą, kad 2015 metų Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programos ataskaita yra parengta pagal nustatytas Europos Komisijos gaires, atitinka reglamentuose pateiktų nuostatų reikalavimus ir yra priimta be pastabų.

Share iconDalintis