Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos, Latvijos ir Estijos žvejybą kontroliuojančių institucijų atstovai apsikeitė patirtimi

2018 m. lapkričio 29–30 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) darbuotojai dalyvavo tarptautinėje žvejybos kontrolės konferencijoje Latvijos Respublikoje, Rygos mieste. Konferenciją organizavo Latvijos aplinkos ministerijos Žvejybos kontrolės departamentas. Šio departamento direktoriaus pavaduotojas Miks Veinbergs supažindino su Latvijos žuvininkystės kontrolės ypatumais, organizacine struktūra, inspektorių skaičiumi kiekviename Latvijos uoste. Buvo aptartos Latvijos žvejybos inspektoriams aktualios problemos. Kolegos iš Latvijos pristatė nacionalinę atsekamumo įgyvendinimo programą, kurią administruoja Latvijos Žemės ūkio ministerija (integruota duomenų sistema LZIKIS ). Latvijoje atsekamumo programa įdiegta ir veikia nuo 2018 m. birželio 1 d.

Žuvininkystės tarnybos direktorius Tomas Kazlauskas supažindino su Žuvininkystės tarnybos elektroninių žvejybos žurnalų sistemos vCatch ir laivų stebėjimo sistemos v-Track integravimo į Žuvininkystės tarnybos duomenų sistemą ŽDIS procesu bei visų sistemų sujungimu su Europos Sąjungos sistema FLUX. Taip pat buvo papasakota apie planuojamus atlikti darbus. Konferencijos dalyviai buvo trumpai supažindinti su Lietuvoje įdiegta žuvininkystės produktų atsekamumo sistema. Nacionalinę atsekamumo programą Lietuvoje administruoja Žuvininkystės tarnyba Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje (ŽDIS), kuri įdiegta ir pilnai veikia nuo 2017 m. gegužės 1 d.

Po Latvijos ir Lietuvos atstovų pristatymų vyko diskusija apie pažeidimus verslinėje žvejyboje, apie sugautų svorių neatitiktis sugavimuose ir iškrovimuose (leidžiamo 10 proc. nuokrypio viršijimas), žuvų nedeklaravimą, atsekamumo programų įgyvendinimą. Taip pat buvo pasidalinta įvairia darbine patirtimi apie žvejybos taisyklių įgyvendinimą tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje bei Estijoje.

Stiprinant kovą su neteisėta, nedeklaruojama žvejyba ir su žvejyba, apie kurią nepranešama (NNN žvejyba), Europos Sąjungoje laipsniškai įgyvendinamos priemonės padėsiančios įgyvendinti šį tikslą. Kartu su jau vykdomomis kontrolės priemonėmis – laivų stebėjimo, elektroninių žurnalų, pirminio pardavimo pažymų sistemomis, diegiama žuvininkystės produktų atsekamumo sistema, kuri padės atsekti žuvų kelią nuo tinklo iki galutinio vartotojo. Vienu išmaniojo telefono paspaudimu, nuskaičius kodą, galutinis vartotojas gali pamatyti visą tiekimo grandinę, o kontroliuojančios institucijos atstovas – patikrinti, ar žuvys buvo sužvejotos ir atgabentos į šalį legaliai.

Kadangi konferencija buvo itin naudinga, visų trijų dalyvavusių šalių atstovai nutarė organizuoti kasmetines konferencijas paeiliui vis kitoje valstybėje, prijungiant ir kontrolės specialistus iš Lenkijos.

Share iconDalintis