Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos laivai žvejoja neramūs

Lietuvos žvejybos laivai Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) reguliuojamoje teritorijoje Barenco jūroje žvejoja neramūs, nes pastebima grėsmę kelianti tendencija – Rusija šiuose vandenyse mėgina riboti mūsų šalies laivų žvejybą. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė paprašė Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės komisarės Marijos Damanaki aktyviai ginti ES laivyno interesus ir neatidėliojant kelti šį klausimą tarp NEAFC šalių.

Lietuvos žvejybos laivas „Jūrų vilkas“ vis dar sulaikytas Murmansko uoste, nepaisant visų įrodymų apie tai, kad pažeidimo Rusijos vandenyse nebuvo. „Įbauginti laivų savininkai klausia, ar iš viso galima žvejoti NEAFC reguliuojamoje srityje Barenco jūroje. Dėl susidariusios situacijos būtina neatidėliojant kelti šį klausimą tarp NEAFC šalių, viena kurių yra ir Rusijos Federacija“, –  laiške komisarei rašo ministrė V. Baltraitienė.

Ministrė  pasilieka galimybę artimiausioje ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje šiuo klausimu informuoti ir ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrus.

Share iconDalintis