Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje (LIEZ) užfiksuotas rekordiškai mažas Baltijos menkių kiekis

Vasario 14–15 d. keturi Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vyriausieji specialistai vykdė mokslinius tyrimus laivu „Darius“ pirmo metų ketvirčio Tarptautinius Baltijos jūros žuvų tyrimus tralais (angl. sutrump. BITS Q1) pagal Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų 2017–2019 m. rinkimo programą. Tyrimams buvo naudojamas specialiai tam sukonstruotas dugninis tralas TV3–520 su įsiūtu 10 mm akytumo maišu. Tralo žiočių vertikalus atsidarymo aukštis yra 2,5 m, horizontalus – 14,5 m. Tralavimo laikas – 30 minučių. Lietuva šiuos tyrimus vykdo nuo 2005 m.

Pagrindinis šių tyrimų tikslas – nustatyti menkių jauniklių gausumo indeksą. Buvo atlikti 5 tralavimai skirtinguose Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos taškuose (1 pav.). Po kiekvieno tralavimo buvo paimti visų į tralą pakliuvusių žuvų rūšių mėginiai, išmatuoti žuvų ilgiai bei nustatytas bendras laimikio svoris. Reiso metu buvo sugauta 9 rūšių žuvų: menkių, upinių plekšnių, otų, strimelių, brėtlingių, stintų, builių, jūrų rupūžių ir gyvavedžių vėgėlių. Surinkta 70 menkių ir 292 upinių plekšnių otolitai žuvų amžiui nustatyti.

Labai dažnai į tralą patenka daugybė šiukšlių: plastiko, žvejybos įrankių liekanų, drabužių, stiklo taros, skardinių, medienos likučių ir pan. Pagal programos reikalavimus mokslinio reiso metu privalu registruoti į tralą pakliuvusių šiukšlių kiekius ir jų tipą. Šio reiso metu tralu buvo ištraukta 5 kg antropogeninės kilmės šiukšlių.

Ties kiekvienu tralavimo tašku registruojami vandens hidrocheminiai parametrai (vandens temperatūra, druskingumas ir ištirpusio deguonies kiekis skirtinguose gylio horizontuose). Tam naudojamas specialus hidrologinis zondas.

Dėl menkių sezoninių migracijų ir bendro menkių būklės blogėjimo Baltijos jūroje šio reiso metu buvo sugautas mažiausias nuo 2006 m. menkių kiekis (2 pav.). Šiuo metu Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zonoje menkių yra labai mažai, todėl Lietuvos žvejams pirmą metų ketvirtį žūklauti tenka plaukti už LIEZ ribų.

Mokslinių tyrimų metu sugautų menkių ir upinių plekšnių amžius bus nustatytas iki kovo 15 d., o kitų žuvų tyrimų ir šiukšlių traluose kiekio rezultatai bus pateikti kovo mėnesio 27 d. vyksiančiame susirinkime. Šiuos tyrimus jūroje koordinuoja bei rezultatus analizuoja Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (angl. sutrump. ICES) ekspertų grupė WGBIFS, kurios susirinkimas vyks kovo 27–31 d. Rygoje, Latvijos BIOR instituto Žuvų išteklių tyrimų skyriuje. Šiame susirinkime, kuriame dalyvaus ir du Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vyriausieji specialistai, bus pristatomi ir analizuojami visų Baltijos šalių atliktų tyrimų rezultatai.

 

Share iconDalintis