Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos ir Lenkijos kontrolės pareigūnai suvienijo jėgas

Š. m. kovo 20–26 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai Vitalij Žartun ir Ernestas Peskovas dalyvavo tarptautinėje žvejybos inspekcijos misijoje pagal Bendrą išdėstymo planą Baltijos jūroje, vykdant 2013 m. birželio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa.

 

Žvejybos laivų kontrolė vyko Lenkijos Respublikos Vladislavovo (Wladislavovo), Helio (Helis), Pucko (Puck), Debki uostuose, priekrantės iškrovimo vietose ir Baltijos jūroje Lenkijos ekonominėje zonoje. Jūroje inspekcija buvo vykdoma žvejybos kontrolės laivu „Kontroler 19“.

 

Misijos metu buvo patikrinti 9 laivai, iš jų: 3 Latvijos laivai jūroje ir 6 Lenkijos laivai uostuose. Šiais laivais buvo žvejojamos Baltijos menkės, plekšnės, strimelės ir šprotai. Žvejybos laivai tikrinti buvo atrinkti pagal rizikos analizę. Buvo tikrinama, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar veikia palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema, ar galioja žvejybos leidimai, ar yra patvirtinti laivo triumų planai. Taip pat buvo tikrinama, ar laivo triume esančių žuvų kiekis pagal rūšis sutampa su elektroninio žurnalo duomenimis.

 

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected], [email protected]  arba tel. (8 463) 65 745.

Share iconDalintis