Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvos ir Latvijos žvejybos kontrolės pareigūnų praktiniai mokymai

Š. m. lapkričio 23–27 dienomis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizavo tarptautinius Lietuvos ir Latvijos žvejybos kontrolės pareigūnų mokymus. Mokymai organizuoti vadovaujantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros parengta metodika, o šios agentūros specialistai Svend Sorensen ir Christ Roobrouck pristatė teorinę medžiagą. Pirmą kartą Lietuvoje organizuoto tokio pobūdžio renginio tikslas – nustatyti bendrus tikrinimo standartus, vykdant Bendrą veiklos planą, tobulinti žinias ir įgūdžius bei stiprinti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą žvejybos kontrolės srityje.

 

Mokymų metu Lietuvos ir Latvijos žvejybos kontrolės pareigūnai pristatė savo šalių žvejybos kontrolės organizacinę struktūrą, aptarė turimus žmogiškuosius išteklius ir technines priemones, diskutavo dėl bendradarbiavimo stiprinimo galimybių. Per praktinius užsiėmimus kontrolės pareigūnai Klaipėdos uoste tikrino žuvų iškrovimą iš Baltijos jūroje žvejojusio laivo, dalyvavo laivo tralo patikrinime ir laivo, žvejojančio priekrantės vandenyse dokumentų bei tinklų patikrinime. Ypatingas dėmesys buvo sutelktas į žvejybos laivų dokumentaciją, žvejybos žurnalus, iškraunamų žuvų svorio nustatymo reikalavimų laikymąsi, žuvų ženklinimą ir pirminį supirkimą.

 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovai pabrėžė aukštą mokymų organizavimo lygį, ypač praktinės dalies, kai dalyviai galėjo tiesiogiai dalyvauti patikrinimuose uoste, praktiškai naudoti matavimo prietaisus ir stebėti visas procedūras, procesus bei Lietuvoje taikomus tikrinimo standartus.

 

Išsamiau – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas E. Lendzbergas, tel. (8 46) 36 57 45, faks. (8 46) 36 57 46, el. paštas [email protected]

Share iconDalintis