Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuvoje įvyko Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (NACEE) narių susitikimas

2013 m. gegužės 15 d. Vilniuje įvyko ketvirtasis kasmetinis Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo narių susitikimas (toliau – NACEE). Jame be Lietuvos dalyvavo NACEE delegacijos iš Baltarusijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Moldovos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Čekijos ir kt. šalių. Susitikime aptartas NACEE dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei tarptautiniuose renginiuose pristatant NACEE ir jos narius, apsvarstyti ankstesnių ir einamųjų metų biudžetai bei kiti tinklo narių nuveikti darbai. Susitikimo metu buvo priimti trys nauji NACEE nariai – Rusijos ir Ukrainos įstaigos, kurių veikla susijusi su žuvininkyste.

Žuvininkystės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) nuo 2010 metų yra aktyvi Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (NACEE) narė (2004–2010 metais NACEE narys buvo Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras, kuris po 2009 m. pabaigoje vykusios reorganizacijos buvo sujungtas su Žuvininkystės departamentu prie Žemės ūkio ministerijos, o 2010 m. balandžio mėn. prijungimo būdu reorganizuotas į Žuvininkystės tarnybą prie ŽŪM.).

 

NACEE – tai savanoriška ir nepriklausoma Centrinės ir Rytų Europos su akvakultūra susijusių institucijų, įstaigų, organizacijų ir asmenų sąjunga, įsteigta 2004 metais. 2010 metais NACEE narių susitikime Tiumenėje nuspręsta NACEE reorganizuoti į juridinį vienetą, kuris galėtų oficialiai atstovauti savo regiono interesams tarpvalstybiniu lygmeniu. NACEE veikla koordinuojama Sarvaše įsikūrusiame Vengrijos žuvininkystės, akvakultūros ir melioracijos tyrimų institute (HAKI), – organizacija turi sekretoriatą, valdybą, iš daugumos šalių narių sudarytą komitetą ir darbo grupes atskiriems organizaciniams klausimams spręsti. NACEE veiklos sritis apima visapusį ir visavertį informavimą apie vidaus vandenų žuvininkystės problemas atskirose šalyse ir visame regione, visapusį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, naujų žuvininkystės technologijų diegimo srityje.

 

Pagrindiniai NACEE tikslai yra:

  • Skatinti akvakultūros augimą ir su tuo susijusius šviečiamuosius, mokslinius ir inovacinius darbus;
  • Skatinti tvarų Centrinės ir Rytų Europos regiono vystymąsi, saugoti vandens išteklius;
  • Integruotis į Europos tyrimų ir aukštojo mokslo sritis, skatinant akvakultūros veikėjų ir mokslininkų bendradarbiavimą.

       Kitais metais NACEE narių susitikimas vyks Vodňany mieste, Čekijoje. Po šio susitikimo planuojama surengti konferenciją ekstensyvios akvakultūros tema.

 

4

 

Share iconDalintis