Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Lietuva gali padėti Armėnijai plėtojant žuvininkystę

Lietuva ir Armėnija tęsia dvišalį bendradarbiavimą žemės ūkio srityse – spalio pabaigoje žemės ūkio viceministro Ginto Sauliaus Cironkos vadovaujama delegacija, kurioje buvo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorė Indrė Šidlauskienė, lankėsi Armėnijoje. Vizito metu buvo  apibendrinta Lietuvos patirtis tokiose svarbiose Armėnijai žemės ūkio srityse, kaip gyvulininkystė ir gyvulių veislininkystė, žuvininkystė, ekologinių žemės ūkio produktų gamyba ir ekologinio sertifikavimo sistemos sukūrimas, ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimas bei numatytos ateities bendradarbiavimo galimybės.

Vizito metu su Armėnijos žemės ūkio viceministrais A. Arutiunian ir R. Makarian, Armėnijos žemės ūkio ministerijos gyvulininkystės ir veterinarijos departamento Žuvininkystės ir bitininkystės skyriaus vedėju T. Aleksanian bei keliais Armėnijos akvakultūros įmonių atstovais buvo aptartos kylančios problemos prekybos žuvininkystės produktais srityje. Armėnijoje neseniai buvo pakeisti akvakultūros įmonių veiklos principai siekiant kuo efektyviau naudoti vandens išteklius bei įvestas reikalavimas taupiai naudoti vandenį auginant žuvis pusiau uždaro ar uždaro ciklo vandens apytakos sistemose. Atsižvelgiant į tai nuspręsta toliau konsultuoti Armėnijos specialistus naujausių, efektyviausių akvakultūros technologijų diegimo, įsisavinimo, naujų žuvų rūšių veisimo ir auginimo klausimais tuo pačiu skatinant abiejų šalių sektoriaus atstovus keistis žiniomis ir patirtimi. Ir toliau bus bendradarbiaujama inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant bendrus tarptautinius projektus žuvininkystės tyrimų srityje.

Susitikimo metu aptartas ir dvišalio Susitarimo dėl bendradarbiavimo žemės ūkio ir žuvininkystės srityje tarp Lietuvos ir Armėnijos atnaujinimo klausimais.

 

Share iconDalintis