Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Las Palme vyko kovai su nelegalia, nedeklaruojama ir neteisėta žvejyba skirti mokymai

2016 m. birželio 14–15 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus specialistė Jūratė Andriukaitienė dalyvavo Las Palme (Gran Kanarija) vykusiuose Europos Žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) organizuotose mokymuose, įgyvendinat ES reglamentą Nr. 1005/2008. Mokymuose dalyvavo ES Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato (DG MARE) atstovė, kolegos iš Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Danijos, Olandijos, Maltos, Jungtinės Karalystės ir Suomijos.

 

Europos Komisijos atstovė apžvelgė, kaip yra įgyvendinamas ES reglamentas Nr.1005/2008 ir 2015 m. ir 2016 m. I pusmečio rezultatus. Pareigūnė pažymėjo, kad kova su nelegalia, nedeklaruojama ir neteisėta (toliau – NNN) žvejyba yra labai svarbus koordinavimo klausimas. NNN žvejyba yra viena iš didžiausių grėsmių tausiam gyvųjų vandens išteklių naudojimui. Įgyvendinat Europos Sąjungos politiką turi būti glaudus bendradarbiavimas su kitais direktoratais, valstybėmis narėmis ir kitomis organizacijomis priimant bendrą sprendimą. Kovojant su NNN numatoma pagerinti žuvininkystės valdymo sistemą, užtikrinti geresnį produktų atsekamumą. Buvo pateikta bendra įvežamų produktų apžvalga, 2013–2015 m. importo statistika.

 

Šalių narių atstovai pasidalino žvejybos laivų iškrovimų bei importo kontrolės patirtimi, supažindino su atliktų tyrimų rezultatais, pastebėjimais, bendradarbiavimo patirtimi su valstybėmis narėmis ir su trečiosiomis šalimis.

 

Mokymų metu buvo sudaryta galimybė aplankyti Las Palmo uostą, kuris yra vienas iš didžiausių uostų Europoje ir stebėti žuvininkystės produktų iškrovimą iš trečiosios šalies laivo „Hai Feng“. Po iškrovimo buvo patikrinta keletas produkto dėžių, pamatuota produkto temperatūra, patikrinta etiketėje nurodyta informacija. Pažeidimų nenustatyta.

Las Palmo uostas Gran Kanarijoje

Vykdomas iškrovimas iš kinų žvejybos laivo „HAI FENG“

Po iškrovimo atliekama žuvininkystės produkto patikra, matuojama temperatūra

Share iconDalintis