Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Laivų, 2017 – 2019 m. sausio-gegužės mėn. vykdžiusių žvejybą Baltijos jūroje, žvejybos veiklos įvertinimo rezultatai

Teikiame informaciją apie 2017 2018 m. ir 2018 2019 m. sausiogegužės mėnesių Baltijos jūroje žvejojančių laivų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 33 straipsnyje nustatyto privalomo tinkamumo nemažiau kaip 120 žvejybos veiklos dienų kriterijaus pasiekimo.

Dėl detalesnės informacijos apie žvejybos veiklos dienų paskaičiavimus laivo savininkas gali kreiptis į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiąsias specialistes: Iriną Jakovlevą, tel. nr. 8 700 14916 arba el. paštu [email protected], ir Liną Lendzbergienę, tel. nr. 8 700 14924 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis