Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Laisvo žvejybos pajėgumo apskaita

Vadovaudamasi Žvejybos pajėgumo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3D-576 „Dėl žvejybos pajėgumo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, Žuvininkystės tarnyba skelbia informaciją apie ūkio subjektams nuosavybės teise priklausantį laisvą žvejybos pajėgumą.

 

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų turimi laisvi žvejybos pajėgumai

2015-10-20

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

               / fizinio asmens vardas pavardė

Laisvo žvejybos pajėgumo dydis

GT

kW

1. UAB „Monistico“

230

442

2. UAB „Stekutis“

74

132

3. Alvydo Kazlausko individuali įmonė

0

14,88

4. UAB „Vikmina“

0,32

0,08

5. R. Mišeikio individuali įmonė

0,39

0

6. S. Jarulio individuali įmonė

0,03

8

7. UAB „Drevernos žuvis“

0,56

0

8. UAB „Būtingės žuvis“

8,16

11,35

9. Ūkio subjektų, prieštaraujančių, kad informacija būtų paskelbta bendras laisvas žvejybos pajėgumas

928,92

1

Share iconDalintis