Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Kviečiame susipažinti su žuvų rūšimis, kurioms Europos Sąjunga nustato žvejybos kvotas, taip pat su žvejybos rajonų, kuriuose žvejybą vykdo ir Lietuva, žemėlapiais bei naudojama žvejybos įranga

 

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos žvejybos laivų tolimieji žvejybos rajonai – Vakarų Afrikos valstybių (Mauritanijos Islamo ir Gvinėjos Respublikos) išskirtinių ekonominių zonų vandenys, kuriuose žvejojama pagal dvišalius Europos Sąjungos ir šių trečiųjų šalių žuvininkystės partnerystės susitarimus; Svalbardo žvejybos rajonas (Norvegijos Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenys), Pietų Ramusis vandenynas (už pakrančių valstybių išskirtinių ekonominių zonų ribų) (SPRFMO) Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) reguliuojami rajonai. Žvejyba minėtuose rajonuose vykdoma atsižvelgiant į ES teisės aktų, regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtų priemonių, dvišalių ES ir trečiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarimų nuostatas. Žvejybos galimybės tolimuosiuose vandenyse žvejojantiems laivams skirstomos atsižvelgiant į istoriškai susiformavusius jų žvejybos rajonus ir naudojamus žvejybos įrankius. Pelaginiais tralais laivai daugiausia žvejoja Mauritanijos, Maroko, Gvinėjos bei Ramiojo vandenyno žvejybos rajonuose, o dugninius tralus naudojantys laivai žvejoja NAFO, NEAFC reguliuojamose akvatorijose bei Šiaurės jūroje.

2013 m. Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo 3 Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, sugauta 57 042 tonų pelaginių žuvų (daugiausia sardinėlių, stauridžių ir afrikinių skumbrių). Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo galiojimas baigėsi 2012 m. liepos 31 d., nuo 2012 m. liepos 26 d. dvejiems metams buvo parafuotas partnerystės tarp ES ir Mauritanijos susitarimo naujasis protokolas, kuriuo nustatomos ES laivams žvejybos galimybės. 2013 m. spalio mėnesį protokolas buvo patvirtintas. Pagal šį protokolą Lietuvai yra skirta pelagines žuvis žvejojantiems laivams – 70 658 t ir 44 žvejybos licencijos.

Nuo 2010 m. pagal verslinės žvejybos leidimus buvo pradėta žvejoti Gvinėjos ir Senegalo išskirtinėse ekonominėse zonose. Per 2013 m. Lietuvos laivai Gvinėjos zonoje sugavo 5000 tonų įvairių rūšių žuvų (daugiausia atlantinių sardinėlių, stauridžių).

2012 m. vasario 28 d. baigėsi ES−Maroko Karalystės žuvininkystės partnerystės susitarimo protokolo galiojimas, tęsiasi derybos dėl naujojo protokolo sudarymo, todėl Maroko išskirtinėje ekonominėje zonoje žvejyba nevykdoma.

2013 m. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 96 t krevečių, 157 t menkių, 1 893 t jūros ešerių, 128 t kalmarų, 23 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų  ir 62 t rombinių rajų kvotų. Per 2013 m. metus Lietuvos laivai šiame žvejybos rajone nežvejojo, tačiau šie ištekliai buvo iškeisti į kitus NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje. Lietuvos laivyno žvejyba šiame rajone labai specializuota, daugiausia žvejojami jūriniai ešeriai, juodieji (Grenlandijos) paltusai ir šiaurinės krevetės.

2013 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 95 t skumbrių, 16 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų, 86 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 8 t melsvųjų molvų ir 19 t rombinių rajų kvotų. Per 2013 m. Lietuvos laivai šiame žvejybos rajone sugavo 1425 tonas jūros ešerių. Lietuvos laivai šioje akvatorijoje daugiausia žvejoja jūrinius ešerius bei staurides. Žvejyba šiame rajone nėra pastovi, sugaunamų žuvų rūšių įvairovė priklauso nuo Lietuvai suteiktų žvejybos galimybių, pasikeitimo jomis su kitomis ES šalimis narėmis, žuvų rinkos padėtimi ir ekonominių laivyno galimybių keisti žvejybos rajonus.

2013 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai skirtos 647 krevečių žvejybos dienos, per 2013 metus šiame rajone sugauta 437 tonos šiaurinių krevečių.

Pietų Ramiajame vandenyne Lietuvai buvo skirta 12 223 t Peru stauridžių kvota. Per 2013 m. šiame žvejybos rajone žvejojo tik vienas Lietuvos laivas, kuris sugavo 10 391 t įvairių rūšių žuvų, iš kurių 10 102 tonas sudarė stauridės.

2013 m. Šiaurės jūroje žvejojo 2 Lietuvos Respublikos laivai, sugavo 1 305 tonas tobių.

Share iconDalintis