Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konkursas Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio vedėjo pareigoms užimti

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (biudžetinė įstaiga, J. Lelevelio g. 6, Vilnius, kodas 188752740) organizuoja konkursą Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio vedėjo pareigoms (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, tarnybinio atlyginimo 21,5 koeficientas, bazinės mėnesinės algos dydžio) užimti.

Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio vedėjo pareigų pobūdis apibrėžiamas pareigybės aprašyme. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams į Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio vedėjo pareigas:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reguliuojančiais žuvivaisą, žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Žuvivaisos skyriaus ir Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio nuostatais;
  4. išmanyti žuvų biologiją;
  5. mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir poskyrio veiklą;
  7. išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
  8. mokėti dirbti „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft PowerPoint“, „Microsoft Outlook“ programomis, interneto naršyklėmis.

Pretendentas privalo pateikti:1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;4. reikalaujamą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;5. gyvenimo aprašymą;6. užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma pateikiant dokumentus);7. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes;8. užpildytą privačių interesų deklaraciją (pirmiausia deklaraciją elektroniniu būdu reikia užpildyti ir pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), o pateikus – šią deklaraciją atsispausdinti ir pateikti kartu su kitais dokumentais).  Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2013 m. rugsėjo 3 d.) Teisės ir personalo skyriuje, 533 kab., J. Lelevelio g. 6, Vilnius.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  tel. (8 5) 239 8455, el. p. [email protected]

Share iconDalintis