Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konkursas Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (biudžetinė įstaiga, J. Lelevelio g. 6, Vilnius, kodas 188752740) organizuoja konkursą Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vedėjo pareigoms (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, tarnybinio atlyginimo 14,89 koeficientas, bazinės mėnesinės algos dydžio) užimti.

 

Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vedėjo pareigų pobūdis apibrėžiamas pareigybės aprašyme.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams į Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vedėjo pareigas:

1.aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

2.ne mažesnė kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtis;

3.ne mažesnė kaip 3 m. darbo žuvininkystės srityje patirtis;

4.anglų kalbos mokėjimas įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

Pretendentas privalo pateikti:

1.prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;

3.išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;

4.reikalaujamą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

5.gyvenimo aprašymą;

6.užpildytą pretendento anketą (pildoma pateikiant dokumentus);

7.savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes;

8.užpildytą privačių interesų deklaraciją (pirmiausia deklaraciją elektroniniu būdu reikia užpildyti ir pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), o pateikus – šią deklaraciją atsispausdinti ir pateikti kartu su kitais dokumentais).

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2012 m. gruodžio 18 d.) Teisės ir personalo skyriuje, 533 kab., J. Lelevelio g. 6, Vilnius.

Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. (8 5) 239 8455, el. p. [email protected]

 

Share iconDalintis