Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konkursas ungurių žvejybos kvotoms

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą 2013 m. ungurių žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti priede nurodytuose vandens telkiniuose.

Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039; 2013, Nr. 14-699).

Naudotojai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) pateikia:

  1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

1.2. vidaus vandens telkinio/žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti žvejybos kvotas ir jų dydį.

  1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
  2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
  3. Dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
  4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

Pradinė konkurso kaina – 2 proc. (61,65 Lt) nuo sumos, kuri apskaičiuojama įvertinus ungurinės gaudyklės efektyvumą ir vidutinę sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainą, vadovaujantis Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376).

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki š. m. kovo 28 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Konkursas vyks 2013 m. balandžio 3 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje, 512 kab.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

 

 

Ungurių žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose

 

Eil. Nr. Žvejybos vieta Savivaldybė Įrankių limitas
1. Upė Strėva tarp Ilgės ežero ir Pastrėvio HE tvenkinio Elektrėnų 1 gaudyklė
2. Upė Dysna tarp Dysnykščio ežero ir Padysnio HE tvenkinio, nuo ištakų į Dvarykščių k. tilto Ignalinos
3. Upė Novena, ištekanti iš Ukojo ežero į Alksnaičio ežerą
4. Upė (L1), ištekanti iš Balsio ežero į Liūnelio ežerą, prie ištakų Lazdijų
5. Upė Snaigynas, ištekanti iš Snaigyno ežero į Trikojo ežerą
6. Upė Zapsė, ištekanti iš Zapsio ežero, 200 m atkarpoje nuo ištakų
7. Upė Malkėstas, ištekanti iš Malkesto ežero į Siesarties ežerą, 100 m atkarpoje nuo ištakų Molėtų
8. Protaka tarp Siesarties ežero ir Kamužėlio ežero
9. Protaka Asvejos ežere, prie Žingių tilto Švenčionių r.
10. Upė Vajuonėlė, ištekanti iš Vajuonio ežero į Kretuono ežerą
11. Upė Strėva, ištekanti iš Stankos ežero į Bagdanonių HE tvenkinį Trakų
12. Upė Tauragna, ištekanti iš iš Tauragno ežero į Tauragnėlį, prie Varniškių tilto Utenos
13. Upė Būka, ištekanti iš Utenykščio ežero į Baluošo ežerą, 1,5 km atkarpoje aukščiau Vaišnoriškės tilto
14. Upė Ilgis, ištekanti iš Ilgio ežero į Kampio ežerą Varėnos r.
15. Upė Šventoji, ištekanti iš Luodžio ežero į Luodykščio ežerą

 

Zarasų r.
16. Upė Šventoji, ištekanti iš Ūparto ežero, 400 m atkarpoje žemiau Tiltiškių tilto
17. Upė Zarasaitis, ištekanti iš Zaraso ežero į Zarasaičio ežerą
Share iconDalintis