Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

KONKURSAS DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą 2013 metų žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti, 1 priede ir 2 priede nurodytuose vandens telkiniuose.

Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkursuose, Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) pateikia:

  1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

1.2. vidaus vandens telkinio pavadinimą bei norimas gauti žvejybos kvotas ir jų dydį.

  1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
  2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
  3. Dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
  4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant šio voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

Pradinė konkurso kaina už žvejybos įrankių kvotas seliavų ir stintelių žvejybai – 2 proc. nuo sumos, kuri apskaičiuojama įvertinus to žvejybos įrankio efektyvumą ir vidutinę sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainą, vadovaujantis Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376). Pradinė konkurso kaina už 100 m statomojo tinklo seliavų žvejybai kvotą: 2 proc. = 17,92 Lt, už traukiamojo tinklo ežerinių stintelių žvejybai kvotą: 2 proc. = 48,16 Lt. Kaina keliama atitinkamai didinant procentą.

Pirminė konkurso kaina už žuvų kvotas – 2 proc. nuo vidutinės sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainos, kuri nurodyta Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būduose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376). Kaina keliama atitinkamai didinant procentą.

Žuvų rūšys Pirminė konkurso kaina (2 proc.) dėl 100 kg, Lt
Karšiai 4,36
Lydekos 10,8
Sterkai 16,78
Negės 9,04
Kitų rūšių žuvų 2,5

 

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki š. m. birželio 14 dienos 15. 00 val. Žuvininkystės tarnyboje prie LR žemės ūkio ministerijos (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Konkursas vyks š. m. birželio 18 d. 10. 00 val. Žuvininkystės tarnyboje, 512 kab.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

 

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos direktorius                                                  Vytautas Grušauskas

Share iconDalintis