Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konkursas dėl žvejybos kvotų

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia konkursą šioms 2012 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti:

 1. Smalkų (755 ha), Šakūnėlių (395 ha) ir Šilgalių (543 ha) polderiuose.
 2. Kuršių mariose dėl 40–50 mm akių dydžio ir 3 m aukščio pelaginių tinklaičių: ties Nida (2 ir 3 žvejybos barai) – 7 vnt. (žvejybos laikotarpiai: nuo birželio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo birželio 11 d. iki birželio 20 d), Vidmarėse (34 ir 35 žvejybos barai) – 18 vnt. (žvejybos laikotarpis nuo birželio 21 d. iki birželio 30 d.)

Viena žvejybos įmonė gali pretenduoti tik į vieną žvejybos vietą, ne mažiau kaip į 6 vnt. tinklaičių ir į vieną žvejybos laikotarpį.

 1. 5 vnt. pūgžlinių – dyglinių gaudyklių.
 2. 4 vnt. stintinių gaudyklių.

Žvejybos kvotos polderiuose bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, o žvejybos kvotos Kuršių mariose – vadovaujantis Žvejybos Kuršių mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės žemutiniame tvenkinyje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039).

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vidaus vandens telkinio/žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti žvejybos kvotas ir jų dydį.

 1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
 2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
 3. Dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
 4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

 

Pirminė konkurso kaina:

 1. Žvejybos kvotų polderiuose – 2 proc. = 3,88 Lt (už 100 kg sugautų žuvų).
 2. Vieno pelaginio tinklaičio – 2 proc. = 2,47 Lt.
 3. Vienos pūgžlinės-dyglinės – 2 proc. = 35,24 Lt.
 4. Vienos stintinės gaudyklės – 2 proc. = 1,58 Lt.

Pirminė konkurso kaina apskaičiuojama vadovaujantis Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376). Kaina keliama atitinkamai didinant procentą.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki gegužės 29 d. 17 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.)

Konkursas vyks 2012 m. gegužės 30 d. 13 val. Žuvininkystės tarnyboje, 512 kab.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama telefonu (8 5) 2391 187

Share iconDalintis