Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konkursas dėl žvejybos kvotų

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia konkursą šioms 2013 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti:

Alkos (3 826 ha), Minijos (685 ha), Smalkų (755 ha), Staniškių (1 130 ha), Kulinų (598 ha), Šakūnėlių (395 ha), Veržės (1 773 ha) Nausėdų – Plaušvarių (2 686 ha), Plaškių (1 500 ha) , Šilgalių (543 ha), Pakalnės (629 ha), Uostadvario (1 380 ha), Vorusnės (755 ha), Šyšos (1 577 ha), Sausgalvių (2 868 ha) ir Piktupėnų (1 170 ha) polderiuose.

Kuršių mariose dėl 40 vnt. 40–50 mm akių dydžio ir iki 3 m aukščio pelaginių tinklaičių: ties Preila (4 ir 42 žvejybos barai – 5 vnt.), ties Nida (2 ir 3 žvejybos barai – 5 vnt.), Vidmarėse (34 ir 35 žvejybos barai – 15 vnt.), prie valstybės sienos su Kaliningrado sritimi (37 ir 38 žvejybos barai – 15 vnt.).

Vienai žvejybos įmonei gali būti skiriama tik viena žvejybos vieta, ne mažiau kaip 5 vnt. tinklaičių vienu iš šių laikotarpių: nuo birželio 1 d. iki birželio 15 d. arba nuo birželio 16 d. iki birželio 30 d. (išskyrus atvejus, kai atskirame žvejybos bare kuriuo nors laikotarpiu nėra pageidaujančių gauti žvejybos kvotas);

Žvejybos kvotos polderiuose bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, o žvejybos kvotos Kuršių mariose – vadovaujantis Žvejybos Kuršių mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės žemutiniame tvenkinyje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

  1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

1.2. polderio, kuriame nori gauti žvejybos kvotą, pavadinimą.

  1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
  2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
  3. Dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
  4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

Pradinė konkurso kaina:

  1. Žvejybos kvotų polderiuose – 2 proc. = 3,88 Lt (už 100 kg sugautų žuvų).
  2. Vieno pelaginio tinklaičio – 2 proc. = 2,47 Lt.

Pradinė konkurso kaina apskaičiuojama vadovaujantis Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376).

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki š.m. gegužės 17 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.)

Konkursas vyks š. m. gegužės 22 d. 11 val. Žuvininkystės įmonių asociacijos ,,Lampetra“ salėje (Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

 

 

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius                                               Vytautas Grušauskas

Share iconDalintis