Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konkursas 2012 m. ungurių žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą 2012 m. ungurių žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti 1 priede nurodytuose vandens telkiniuose.

 

Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) pateikia:

  1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

1.2. vidaus vandens telkinio/žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti žvejybos kvotas ir jų dydį.

  1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
  2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
  3. Dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
  4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

Pradinė konkurso kaina – 2 proc. (61,65 Lt) nuo sumos, kuri apskaičiuojama įvertinus ungurinės gaudyklės efektyvumą ir vidutinę sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainą, vadovaujantis Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376). Kaina keliama atitinkamai didinant procentą.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki kovo 27 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Konkursas vyks 2012 m. kovo 29 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje, 512 kab.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 5) 2391 187.

 

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos direktorius                                                                    Vytautas Grušauskas

 

1 priedas

Share iconDalintis