Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

KONKURSAI DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia konkursus 2013 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti:

  1. Dėl stintų žvejybos vietų ir įrankių kvotų priede nurodytuose vandens telkiniuose. Šios kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039).
  2. Dėl žvejybos įrankių kvotų Kuršių mariose (6 vnt. 70–80 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių, 2 vnt. 40–45 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių, 12 vnt. nėginių gaudyklių, 20 vnt. pūgžlinių-dyglinių gaudyklių, 2 vnt. dreifinių tinklų ir 5 vnt. stintinių gaudyklių). Šios kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos Kuršių mariose, Kauno mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės aukštutiniame baseine kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039). Konkurse dėl žvejybos kvotų Kuršių mariose gali dalyvauti naudotojai, įtraukti į Naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kuršių mariose, sąrašą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkursuose, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

  1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

1.2. vidaus vandens telkinio/žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti žvejybos kvotas ir jų dydį.

  1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
  2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
  3. Naudotojai, pageidaujantys gauti stintų žvejybos kvotas, pateikia dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
  4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vidaus vandens telkinio/žvejybos vietos pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

Pradinė konkurso kaina – 2 proc. nuo sumos, kuri apskaičiuojama įvertinus to žvejybos įrankio efektyvumą ir vidutinę sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainą, vadovaujantis Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376):

 

Žvejybos įrankis Pradinė konkurso kaina (2 proc.), Lt
Traukiamasis tinklas stintoms žvejoti 84,0
Marinė gaudyklė 40,50
70–80 mm tinklaitis 34,72
40–45 mm tinklaitis 53,13
Stintinė gaudyklė 1,58
Nėginė gaudyklė 5,26
Pūgžlinė-dyglinė gaudyklė 35,24
Dreifinis tinklas 11,41

 

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki vasario 15 d. 16.00 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Konkursas vyks 2013 m. vasario 21 d. 11.00 val. Šilutės seniūnijos patalpose (Lietuvininkų g. 17, Šilutė). Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.

 

Priedas

Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose

Share iconDalintis