Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konferencija „Žuvininkystė: dabartis ir perspektyvos” tarptautinėje žemės ūkio parodoje „AgroBalt 2012“

2012 m. gegužės 10–12 dienomis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) dalyvavo Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusioje tarptautinėje žemės ūkio parodoje „AgroBalt 2012“.

Parodos „AgroBalt 2012“ metu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) specialistai surengė konferenciją „Žuvininkystė: dabartis ir perspektyvos”. Tardamas sveikinimo žodį, Žuvininkystės tarnybos direktorius Vytautas Grušauskas pasidžiaugė Europos Jūrų reikalų ir žuvininkystės komisarės Marios Damanaki vizitu Lietuvoje. Šis vizitas Lietuvos žvejams bei žuvų augintojams suteikė galimybę susitikimų su žemės ūkio ministru bei socialiniais partneriais metu išsakyti aktualiausias problemas, susijusias su Europos Komisijoje svarstomu 2014–2020 metų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo reglamento pasiūlymu. Direktoriaus pavaduotojas Aidas Adomaitis pristatė Žuvininkystės tarnybos vykdomus darbus bei pasiekimus. Konferencijoje dalyvavo Lenkijos vidaus vandenų Stanislavo Sakovičiaus vardo Žuvininkystės instituto direktorius prof. habil. dr. Boguslavas Zdanovskis (Boguslaw Zdanovski), prof. habil. dr. Ryšardas Kolmanas (Ryszard Kolman), dr. Stanislovas Robakas (Stanislaw Robak). Pranešimą apie eršketus skaitė profesorius Ryčardas Kolmanas (Ryszard Kolman), pranešime akcentuoti mokslininkų atlikti darbai atkuriant eršketų populiaciją Baltijos jūroje, šių darbų svarba bei perspektyvos, akcentuotas Lietuvos, Lenkijos bei kitų Baltijos valstybių glaudus bendradarbiavimas atkuriant eršketų populiaciją. Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto prodekanas, mėgėjų žūklės plėtros tarybos pirmininkas dr. Antanas Kontautas perskaitė pranešimą apie Žuvininkystės sektoriaus iššūkius – pasaulinės tendencijos ir Lietuva. Pranešime akcentuota didėjanti akvakultūros įtaka siekiant išsaugoti jūrinių žuvų išteklius artėjančiais dešimtmečiais. Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas pristatė Baltijos jūros žuvininkystė Lietuvoje problemas bei iššūkius, atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į liūdnas susidėvėjusio Baltijos žvejybos laivyno perspektyvas bei išteklių pokyčius, kai vienos žuvų rūšies kvotų reguliavimas lemia kitų žuvų rūšių populiacijas, o tuo pačiu ir sugavimus. Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus vedėjas Valdas Gečys informavo susirinkusiuosius apie Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos poskyrių vykdomą veiklą atkuriant ir gausinant žuvų išteklius valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose. Žuvininkystės tarnybos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyrio vedėja Tatjana Ratnikova perskaitė pranešimą apie Lietuvoje auginamas karpių veisles bei veislines atmainas. Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus vyriausiasis specialistas Andrejus Pilinkovskis (Andrej Pilinkovskij) pristatė Lietuvoje vykdomus aštriašnipių eršketų atkūrimo darbus ir pasiekimus.

Parodos metu  Žuvininkystės tarnybos specialistai konsultavo žuvivaisa besidominančius lankytojus, teikė informaciją apie Žuvininkystės tarnybos atliktus ir planuojamus darbus, įgyvendinant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2012 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D -165.

Lankytojai itin domėjosi dirbtiniu žuvų įveisimu, įveisimo medžiagos įsigijimo galimybėmis, tvenkinių priežiūra, žuvų ligomis bei jų prevencija.

Nemažai parodos lankytojų, ypač su vaikais, būriavosi prie Žuvininkystės tarnybos akvariumo su Žuvininkystės tarnybos poskyriuose veisiamomis ir auginamomis žuvimis, kurios paaugintos įveisiamos į Lietuvos valstybinius vandens telkinius, tarp kurių: aštriašnipiai eršketai (Acipenser oxyrinchus), lašišos (Salmo salar), šlakiai (Salmo trutta trutta ), peledės (Coregonus peled), kiršliai (Thymallus thymallus), karpiai (Cyprinus carpio), unguriai (Anguilla anguilla).

Lankytojai ir svečiai iš filmuotos medžiagos galėjo susipažinti su Žuvininkystės tarnybos veikla, versline žiemos poledine žūkle, ikrų paėmimu iš reproduktorių (naršinimu), aštriašnipių eršketų paleidimu į Lietuvos upes, uždarosiomis recirkuliacinėmis sistemomis ir kt.

Share iconDalintis