Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Konferencija Baltijos eršketo išteklių atstatymo upėse įtekančiose į Baltijos jūra tema

Sausio mėn. 20-26 dienomis Lenkijos erškėtinių žuvų augintojų organizacijos, Lenkijos meškeriotojų susivienijimo administracijos kvietimu ir Lenkijos S. Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne kvietimu dalyvauti konferencijoje „ Baltijos eršketo, kaip rūšies, išlaikymas ir eršketo išteklių atkūrimas Baltijos jūroje Berlyno mugės „Griune Voche“ konferencijų centre metu buvo pakviestas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos direktorius Vytautas Grušauskas, Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos skyriaus vedėjas Valdas Gečys, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto Gamtos tyrimo centro gamtos m. dr. Vytautas Kesminas.

Konferencija organizuota koordinuojant programą su Lenkijos S. Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės institutu Olštyne, Leibnico vandens ekologijos ir žuvininkystės institutu Berlyne, eršketų gelbėjimo draugija Vokietijoje.

Konferencijos dalyviai: Lenkijos aplinkos apsaugos ministerija, Lenkijos žemės ūkio ministerija, Lenkijos erškėtinių žuvų augintojai, Lenkijos meškeriotojų susivienijimas, Lenkijos S. Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės institutas Olštyne, Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto Gamtos tyrimų centras, Latvijos žuvininkystės departamentas, Rusijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas Kaliningrado srityje, Vokietijos Leibnico vandenų ekologijos ir žuvininkystės institutas Berlyne.

Konferencijos metu išklausyti pranešimai Baltijos eršketo reintrodukcijos galimybių ir išteklių atstatymo Baltijos jūroje tema. Numatyti ir aptarti tolimesni veiklos planai. Ekologijos instituto Gamtos tyrimo centro gamtos m. dr. Vytauto Kesmino pristatytas veiksmų planas ruošiantis Baltijos eršketo reintrodukcijai Lietuvos upėse.

Baltijos eršketas anuomet gyveno Lenkijos , Lietuvos, Vokietijos upėse, įtekančiose į Baltijos jūrą. Dėl neūkiško žmonių elgesio su vandens ištekliais išnyko apie 1955 metus. Šiuo metu įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą. Baltijos eršketo reintrodukcijos darbai yra ilgalaikiai, kruopštūs bei reikalaujantys nemažų darbo sąnaudų. Šiems darbams būtina Valstybės ir tarptautinė finansinė parama.

Konferencijoje Lenkijos ir Vokietijos vedančiųjų specialistų, institutų vadovų išsakyta nuomonė, kad į Baltijos eršketo išteklių atstatymo veiklą įsijungtų ir Lietuva, Latvija ir Rusijos federacijos Kaliningrado sritis. Eršketo populiacijos atkūrimas savotiškoje ekologinėje nišoje padidintų Baltijos jūros ir jos intakų bioįvairovę.

Share iconDalintis