Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Klaipėdoje iškilmingai atidaryta Jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija

2016 m. birželio 13 dieną Klaipėdoje iškilmingai atidaryta Jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija. Gausiai susirinkusius svečius sveikino žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė. Daug šiltų žodžių išsakė unikaliu, pirmuoju tokio pobūdžio projektu Rytų Baltijos regione besidžiaugiantys ir kiti garbingi svečiai, tarp kurių:

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Petras Čimbaras

LR Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos pirmininkas Raimundas Markauskas

LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas

LR Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gentvilas

Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktorius Saulius Budinas

Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas

Klaipėdos miesto savivaldybės Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto pirmininko pavaduotojas ir Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos pirmininkas Algirdas Grublys

Jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.

 

Šilta saulė, gaivus jūros vėjas ir jaukiai sklendžiantys saksofono garsai pildė šventinę nuotaiką – visi džiaugėsi besiplečiančiomis Lietuvos mokslo ir tyrimų galimybėmis.

 

Skambant iškilmingai muzikai garbingų svečių buvo perkirpta tradicinė atidarymo juostelė, generalinio rangovo UAB „LitCon“ direktorius Linas Piliponis įteikė Žuvininkystės tarnybos direktorei Indrei Šidlauskienei simbolinį įkurtuvių raktą. Naują laboratoriją pašventino Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas Romualdas Ramašauskas.

 

Po sveikinimo kalbų visi svečiai, lydimi Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus specialistų, nedidelėmis grupelėmis pasklido po naujosios laboratorijos pastatą. Ekskursijos dalyviai buvo supažindinti su tyrimų laboratorijos veikla, galimybėmis, planais ir perspektyvomis, eksperimentinės ekologijos laboratorijoje pamatė ypatinguosius mezokosmus, srovės kanalą, molekulinės biologijos ir ichtiologijos laboratorijose stebėjo atliekamus tyrimus, apžiūrėjo žuvims veisti skirtas inkubavimo ir kitas sistemas, uždarosiose vandens apytakos sistemose augančias žuvis, jūrinio ir gėlo vandens tiekimo, paruošimo, filtravimo, valymo bei kitas efektyviam laboratorijos darbui užtikrinti reikalingas sistemas.

 

Žuvininkystės tarnybos direktorė Indrė Šidlauskienė nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, įteikė Padėkos raštus. Svečiai nenusileido – gėlės, atminimo dovanėlės, suvenyrai, paveikslai netilpo direktorės glėby. Žemės ūkio viceministrai Saulius Jakimavičius, Albinas Ežerskis ir Lina Kujalytė linkėjo laboratorijai garsinti Lietuvos vardą ir dovanojo stiklo bitę, simbolizuojančią organizuotumą ir darbštumą, Vytautas Kesminas ir Vincas Būda atvežė Gamtos tyrimų centro linkėjimus ir suvenyrus. Nuo šiol laboratorijos sienas puoš ne tik istorinės laboratorijos gyvavimo nuotraukos, bet ir Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos pirmininko Raimundo Markausko dovanota įspūdingai įrėminta Tautiška giesmė, LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Raimundo Paliuko Žuvininkystės tarnybos kolektyvui įteiktas Padėkos raštas, kaimynų – Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės dovana – delfinų nupieštas paveikslas.

 

Lietuva jau turi vienintelę Rytų Baltijos šalyse modernią eksperimentinės žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratoriją, atvirą mokslininkams, studentams, verslui. Turime realų pagrindą tikėtis, kad žuvininkystės mokslinių tyrimų srityje neatsiliksime nuo kitų Europos šalių. Kimbame į darbus!

 

Jūrinės žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos atidarymo akimirkos

 

 

Share iconDalintis