Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Kaune – trečiasis susitikimas su žuvininkystės sektoriaus atstovais

Šią savaitę Kaune įvyko jau trečioji apskritojo stalo diskusija, skirta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimui.  Šįkart į susitikimą buvo pakviesti žuvininkystės produktus perdirbančių bei versline akvakultūra užsiimančių įmonių atstovai.

„Dėl sudėtingos ekonominės situacijos sėkmingas Europos Sąjungos paramos įsisavinimas tapo ypač svarbiu. Siekdami šio tikslo, privalome glaudžiai bendradarbiauti“, – teigė diskusiją pradėjęs žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas.

Kaip pažymėjo žemės ūkio viceministras, paramos teikimo ir administravimo supaprastinimas – viena iš pagrindinių priemonių, turinti palengvinti paramos įsisavinimą. Supaprastinus paramos teikimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, atėjo eilė gerąją praktiką perkelti ir į žuvininkystės sektorių.

Siekiant išgirsti šį sektorių atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, buvo surengtos dvi apskritojo stalo diskusijos su jūros ir vidaus vandenų žvejybos įmones vienijančiomis asociacijomis. Trečiajame tokio pobūdžio renginyje dalyvavo dviejų asociacijų – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų ir Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų – atstovai.

Diskusijos metu buvo pristatytos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones „Akvakultūra“ bei „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ administravimo aktualijos ir numatomos naujovės. Pirmiausia siekiama supaprastinti paramos teikimo tvarką, kai prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi 174 000 litų. Numatyta atlikti kelis svarbius pakeitimus – pareiškėjams nebereikės pateikti atskiro verslo plano, jis taps sudėtine paramos paraiškos dalimi. Be to, bus taikomi mažesni reikalavimai ekonominio gyvybingumo kriterijų atitikimui. Paspartės ir paraiškų vertinimo terminai – svarstoma galimybė, kad paramos paraiška būtų įvertinama ne per tris mėnesius, o per 30 darbo dienų, paramos gavėjai būtų tvirtinami nebe Projektų atrankos komiteto sprendimu, o Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu. Siekiama supaprastinti paramos teikimo tvarką ir projektams, kuriems įgyvendinti prašoma didesnės nei 174 000 litų paramos. Atsižvelgiant į ekonominę situaciją, šiems projektams bus taikomi ne tokie griežti ekonominio gyvybingumo kriterijai.

Apskritojo stalo diskusijų su žuvininkystės sektoriaus atstovais ciklas bus tęsiamas. Artimiausiu metu planuojama susitikti su Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėmis. Tikimasi, kad tokie susitikimai padės sėkmingai įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, kurioms skirta 246 mln. litų parama.

Share iconDalintis