Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Kaune aptariamos žuvininkystės kontrolės aktualijos

Šiandieną Kaune prasidėjo dvi dienas truksianti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuota tarptautinė žvejybos kontrolės konferencija, kurioje dalyvauja specialistai iš Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus, Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus, Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros, Estijos ir Latvijos žuvininkystės kontrolės administracijų. Konferencija skirta praplėsti žuvininkystės pareigūnų žinias apie kovos būdus su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba įgyvendinant žuvininkystės administravimo bei kontrolės įsipareigojimus ir taikant naujausias kontrolės priemones.

 

Šiandieną pranešimus apie elektronines inspektavimo ataskaitas, elektroninių žvejybos žurnalų ir rizikos analizės sistemas, žuvininkystės produktų atsekamumo sistemos diegimą Lietuvoje pristatė Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas, to paties skyriaus vyriausieji specialistai Tomas Dambrauskis ir Eglė Radaitytė. Kolegos aktyviai dalyvavo diskusijose siekdami išsiaiškinti aktualius inspektavimo ir IT priemonių naudojimo klausimus ir problematiką, teikė pasiūlymus dėl naudojamų žuvininkystės kontrolės sistemų tobulinimo.

 

Share iconDalintis