Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Kaune aptariamos žuvininkystės kontrolės aktualijos: 2 diena

Į pabaigą eina Kaune spalio 5–6 dienomis vykusi Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuota Tarptautinė žvejybos kontrolės konferenciją, į kurią susirinko gausios Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Europos žvejybos kontrolės agentūros (toliau – EFCA), žvejybos kontrolės inspektorių ir ekspertų pajėgos aptarti naujausių žvejybos kontrolės aktualijų ir pasidalinti gerąją praktika.

 

Antrąją konferencijos dieną Lietuvos žvejybos kontrolės ekspertai pristatė išsamių pranešimų apie naudojamas informacines sistemas, iš kurių pagrindinės – Žuvininkystės duomenų informacinė sistema (toliau – ŽDIS) ir ŽDIS mobilioji programėlė. Naudojant šiuos informacinių technologijų sprendimus, pritaikytus žvejybos kontrolei Lietuvoje, yra kuriamos elektroninės inspektavimo ataskaitos, priežiūros ataskaitos, tikrinami žuvininkystės produktų atsekamumo dokumentai, gaunami išankstiniai pranešimai iš žvejybos laivų apie jų numatomus veiksmus vykdant žvejybinę veiklą. Pagal šios Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos duomenis yra vykdoma ir žvejybos laivų rizikos analizė įvairiais aspektais.

 

Žvejybos kontrolės specialistai iš trijų Baltijos šalių pasidalijo savo darbo aktualijomis. EFCA atstovas apžvelgė Baltijos šalių inspektorių darbo subtilybes vykdant žvejybos kontrolę tolimuosiuose žvejybos rajonuose, Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) ir Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) vandenyse.

 

Konferencijos dalyviai kiekvieną pranešimą lydėjo gausiais aplodismentais. Dauguma pranešėjų įdomiai ir profesionaliai pristatė savo pranešimus bei reiškė nuomonę, kokia iš tikro yra svarbi ir naudinga ši konferencija, kuri padeda ne tik apsikeisti naujausia gerosios praktikos informacija, bet ir skatina susipažinti su kolegoms iš kaimyninių šalių. Konferencijos metu pranešėjai taip pat reiškė norą ir kitais metais susitikti aptarti naujausių žvejybos kontrolės aktualijų kitoje šalyje.

 

Baigiantis konferencijai tvyrojo nuotaika, kad ateityje tokie susitikimai galėtų tapti Baltijos šalių žvejybos kontrolės srities specialistų draugiška tradicija, duodanti apčiuopiamos naudos.

 

Share iconDalintis