Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Karpių lervučių perkėlimas į auginimo tvenkinius

Karpių lervučių perkėlimas į auginimo tvenkinius yra svarbus gamybinis procesas, todėl jam ruošiamasi itin kruopščiai. Iš anksto išvalomas tvenkinių sausinamasis tinklas, iš tvenkinių dugno pašalinamas dumblo perteklius, augalija. Kad būtų galima gerai reguliuoti vandens tiekimą ir vandens nuleidimą, iš anksto suremontuojami visi vandens įrengimai. Tvenkinių užpelkėjusios vietos ir kanalai apdorojami negesintomis kalkėmis (40–60 g/m²), tvenkinių dugnas išlyginamas. Vandens tiekimo į auginimo tvenkinius sistemose patariama įrengti apsauginį tinklelį (filtrą), kad į lervučių auginimo tvenkinius nepatektų plėšriosios žuvys (lydekos ir kt.) bei kitos smulkios žuvys (ligų nešiotojos). Tinklelis nuolat valomas.

 

Likus 14 dienų iki lervučių suleidimo, auginimo tvenkiniai pripildomi vandens. Patariama lervutes suleisti vandeniu užpildžius tik trečdalį arba pusę tvenkinio ploto, o tada  palaipsniui užpildyti visą tvenkinį. Užpildant tvenkinį pamažu, tolygiau vystosi natūrali karpių lervučių mitybos bazė. Kad atsirastų daugiau smulkaus zooplanktono, tvenkinio pakraščiais krūvelėmis išdėliojama perpuvusio mėšlo (1,5–2,0 kg/m²). Prieš suleidžiant lervutes, rekomenduojama atlikti hidrocheminius ir hidrobiologinius tyrimus, kad būtų galima geriau įvertinti žuvų gyvenamąją aplinką.

 

Lervutės į paruoštus auginimo tvenkinius suleidžiamos kiek įmanoma greičiau. Jei šiųmetukų perkėlimas užtrunka, jie užauga nevienodo dydžio. Lervutes reikia suleisti seklumose, užuovėjoje, esant vėsiam orui. Prie tvenkinio vandens išleistuvo būtina įrengti apsauginį tinklelį, kuris sulaikytų bandančias išplaukti lervutes. Gero įmitimo ir pakankamą kiekį šiųmetukų galima užauginti tik tuomet, kai lervutės į tvenkinius suleidžiamos laikantis suleidimo normų (žr. „Žuvų auginimo žuvininkystės tvenkiniuose technologinės normos“). Kai lervučių suleidžiama gerokai daugiau, karpiukai užauga smulkūs, o įleidus jų per mažai – šiųmetukai užauga dideli, bet jų būna mažai. Suleidus lervutes į auginimo tvenkinius, tvenkiniai prižiūrimi, stebima vandens temperatūra, cheminė sudėtis, mitybos bazė, stebima, kaip žuvytės auga, kokia jų sveikatos būklė.

Share iconDalintis