Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Kandidatas į garbės konsulus Mauritanijos Islamo Respublikoje domisi žuvininkyste

Greitai Mauritanijos Islamo Respublikoje (toliau – Mauritanija) bus steigiamas garbės konsulatas. Š. m. rugpjūčio 29 d. kandidatas į Lietuvos garbės konsulus Mauritanijoje, p. Mohamed Hjour, lankėsi Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Kandidatas yra Mauritanijos pilietis ir šiuo metu užima regioninio turizmo direktoriaus pareigas Nouadhibou mieste.

Susitikime taip pat dalyvavo ir žvejybos pramonės atstovai. Žvejybos pramonę atstovavo UAB „Baltlanta“, kurios laivai vykdo žvejybą Mauritanijos vandenyse jau 15 metų. P. Mohamed Hjour norėjo susipažinti su Lietuvos žvejybos ypatumais Mauritanijos vandenyse bei pasiūlyti savo pagalbą sprendžiant įvairias susidariusias problemas. Buvo pasiūlyta galimybė tarpininkauti ketinant sudaryti privačius žvejybos susitarimus tarp Mauritanijos ir Lietuvos Respublikos įmonių, jei tokiems neprieštarautų galiojantys Europos Sąjungos teisės aktai.

Svečias lankysis Lietuvoje dar šią ir ateinančią savaitę. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovai vėliau informuos, ar p. Mohamed Hjour bus patvirtintas Lietuvos garbės konsulu Mauritanijoje.

Share iconDalintis